Kommentarer til Eirik Fuglestads obligatoriske anmeldelse

En ung student som heter Eirik Fuglestad har valgt å imøtekomme sin obligatoriske skoleoppgave ved å velge Onkel Taz på Norsk som en side han "synes trenger forbedring," der han "skal komme med forslag til forbedring."

Nå bør det påpekes at Onkel Taz på Norsk, som er den norsk-språklige seksjonen av Uncle Taz Home Page, ikke har til hensikt å utgi seg for å være en såkalt "kjekk hjemmeside" som Fuglestad i utgangspunktet sier at han foretrekker. Tvertimot har den til hensikt å virke frastøtende og forvirrende på dem som er på jakt etter "kjekke" nettsteder. Når Fuglestad har valgt Onkel Taz på Norsk som skoleeksempel på et dårlig nettsted, har han falt i den fellen som går ut på å velge et nettsted hvor han misliker innholdet. Fuglestad gjør sin feil når han ikke holder seg utelukkende til "god design, navigasjon, utseende, struktur" slik oppgaven defineres i utgangspunktet, men utgir seg som talsrør for bl.a. oppfatninger om politi, kriminalitet og filosofi.

 

Fuglestads anmeldelse av Onkel Taz på Norsk:

 

Dårlig side

En dårlig side: http://uncletaz.com/norsktaz/

Hvem tilhører den?

Det er utrolig vanskelig å vite hvem denne siden tilhører. Det gjør at siden kan få ett useriøst rykte. Grunnen til at sannsynligvis "ingen" vil stå bak siden er det useriøse stoffet som står på siden. Det er mye hetsing av politi og offentlige anstalter. Det finnes også info om hasj, satan og nazismen.

Målet med denne siden er det litt vanskelig å analysere, men det står noe på siden som vi kan trekke noen beslutninger av.

"Lenge nok har vi labbet rundt med blomster og fredsplakater for å bli skamslått av snutekøller, sparket av snutehester, tygget opp av snutebikkjer og lagt i jern av tobente slaktegriser med blanke knapper som slikkes rene av småborgerskapets døtre! Og vi har fått nok!- Onkel Taz "

Det kan være en protest mot ytringsfriheten, og at nå tar de heller saken i egne hender. De er lei av politiet. Kanskje ikke så rart de ikke liker politiet om de driver med straffbar handlinger. Skal prøve å holde ett objektivt syn, men det er utrolig at det finnes personer som ønsker å drive nettsted hvor man omtrent oppfordrer til kriminelle handlinger.

 

Hvorfor er denne siden dårlig?

Når vi kommer inn på denne siden finner vi fort ut av siden har ymse innhold. Index siden her er utrolig stor. Det er umulig å få oversikt over hvilken side dette egentlig er. Her er det alt fra bibelstoff til hvordan man skal behandle hasjplanter. Det er også oppropp mot politiet. Jeg skal ikke gå kritisk inn på innholdet, men heller se på hvorfor designet på denne siden er så dårlig.

Det første punktet var at den var utrolig liten oversiktelig. Dette skyldes, rot i oppsettet på siden. Den er også utrolig lang, og man er gjerne lei av å lete etter det stoffet du vil ha etter fem min. Man burde her heller prøve å sette det opp mer strukturert. Ser ut som stoffet er kastet inn på siden.

Det kryr av blinkende gjenstander og fiktive ting på siden. Dette gjør det bare irriterende for brukerne. Som for eksempel "Under Konstruksjon", så blinker det. Det finnes utrolig mange symboler på siden.

Noen tror tydeligvis at det gjør siden mer fancy. Kanskje det gjør det for små barn, som liker ting så blinker og lager lyd. Men dette gjelder neppe for personer som er ferdig med grunnskolen og oppover.

Masse som fiktive figurer på siden, gjør også at brukeren får oppmerksomhet mot det stedet. Dette gjør at man gjerne ikke finner det man leter etter.

 

Fargevalg

Bakgrunnen på siden er svart. Det er i utgangspunkt greit. Men man bør ikke blande alle verdens farger på ei side. Hovedfargene de har brukt er grønn, rød, blå, og fiolett. I tillegg til dette finner man som sagt nesten alle verdens farger.

I starten av siden virker det til å være ett vist system i skriftstørrelsen. Men leser man videre ned gjennom siden så forandrer også dette seg. På en hjemmeside bør man ha samme skriftstørrelse på de forskjellige undermenyene. Selvfølgelig kan og bør overskrifter være større eller uthevet. Dette pga at det skal bli mer oversiktelig.

Det er en hel mengde linker på siden, jeg har ikke prøvd alle. Men de jeg har prøvd har virket. Dette er bra, og sånn så det bør være. Skal du ha linker til andre sider, må disse virke. Ellers skaper det frustrasjon hos brukeren.

Siden her er utrolig tungvint, er det noe du leter etter må du sette av lang tid. Mengden stoff som ligger inne her er helt enormt. Da bør man bruke lengre tid på designet av siden, slik at man kunne ordnet det i forskjellige undermenyer. Hvis du ser på www.ssb.no ( Statistisk sentralbyrå) ser er det enorme mengder stoff som ligger her inne også. De har derimot klart å ordne stoffet noe bedre. Her finnes det blant annet søkemotor og alfabetisk oversikt.

Trykker man vekk fra hovedsiden, så blomstrer det med reklame. For eksempel når du trykker galleri, kommer det reklame banner helt nederst. Dette er noe brukere hater å se på. Vi blir overalt neddrøsset av reklame.

Alle disse eksemplene gjør at jeg mener denne siden er en dårlig hjemmeside.

 

Oppsumering

Når man ser på disse to sidene ser vi at det er store individuelle forskjeller på hjemmesider. Noen kan være fornuftig og noen kan virke mer ufornuftige. Men man må alltid huske på at man aldri kan klare å lage ei side med stoff som alle interessere seg for. Det vil alltid være mennesker i denne verden som interessere seg i stoff som omhandler kriminelle handlinger. Dessverre er det ofte disse sidene som blir særdeles populære. Men uansett hvilket stoff du fremstiller er det viktige punkt å tenke på når du skal lage ei hjemmeside: brukeren, design, funksjonalitet, navigasjon, utsende og struktur.

 

Onkel Taz kommenterer:

Fuglestad:

Dårlig side

En dårlig side: http://uncletaz.com/norsktaz/

Hvem tilhører den?

Det er utrolig vanskelig å vite hvem denne siden tilhører.

Onkel Taz:

Dette hadde også Kripos-sjef Arne Huuse problemer med og hevdet å måtte få hjelp av FBI for å finne ut av saken. Se bl.a. Kripos Offisielle Hjemmesides Eventyrlige Historie (Kapittel 2) og Nettkrigen med Kripos raser fortsatt! .... Det står med store skrikende bokstaver at hjemmesiden tilhører Onkel Taz. Man bør også kunne også forvente både av en Kripos-sjef og av en profesjonell web-student at når man har med et .com-domene å gjøre, kan man gå f.eks. til Network Solutions og klikke på Who Is hvis man er veldig nysgjerrig på eierens komplette navn, adresse og telefonnummer.

Fuglestad:

Det gjør at siden kan få ett useriøst rykte.

Onkel Taz:

Et useriøst rykte kan være meget praktisk og nyttig for å unngå politianmeldelser.

Fuglestad:

Grunnen til at sannsynligvis "ingen" vil stå bak siden er det useriøse stoffet som står på siden.

Onkel Taz:

Dette er en konklusjon som ikke har den fjerneste sammenheng med virkeligheten, og som heller ikke har noe med oppgaven å gjøre.

Fuglestad:

Det er mye hetsing av politi og offentlige anstalter. Det finnes også info om hasj, satan og nazismen.

Onkel Taz:

Dette har heller ikke noe med oppgaven å gjøre. Fullstendig irrelevant.

Fuglestad:

Målet med denne siden er det litt vanskelig å analysere, men det står noe på siden som vi kan trekke noen beslutninger av.

Onkel Taz:

Hvem er "vi" som skal trekke beslutninger om nettstedets innhold? De som har for vane å henvise til seg selv i flertall, er som regel monarker (Dronning Victoria: "We are not amused.") eller guddommer ("La oss skape mennesker i vårt billede.") Media gjør noe lignende selv når journalisten kun snakker om seg selv. Onkel Taz (i éntall) lurer imidlertid på hvilken gruppe Fuglestad representerer.

Fuglestad:

"Lenge nok har vi labbet rundt med blomster og fredsplakater for å bli skamslått av snutekøller, sparket av snutehester, tygget opp av snutebikkjer og lagt i jern av tobente slaktegriser med blanke knapper som slikkes rene av småborgerskapets døtre! Og vi har fått nok!- Onkel Taz "

Det kan være en protest mot ytringsfriheten, og at nå tar de heller saken i egne hender.

Onkel Taz:

Oppfatningen om at Onkel Taz er en gruppe blir forståelig i lys av dette sitatet, hvor webmaster benytter første person flertall som litterært virkemiddel.

Protest mot ytringsfriheten? Dette skal vel bety at Onkel Taz ønsker å forby ytringsfrihet på en eller annen måte, at han vil ha en mer totalitær stat. Og denne oppgaven tar han altså i egne hender, å hindre at folk ytrer seg?

Fuglestad:

De er lei av politiet.

Onkel Taz:

Nå er det Onkel Taz som omtales i flertall av Fuglestad. Man er ikke individer, men grupper, selv når det er snakk om en personlig individuell hjemmeside. Det må ha noe med flokk-mentalitet å gjøre. At Fuglestad ikke er lei av politiet får bli hans egen sak. Det forundrer ikke om han har klart å omgås politiet til daglig uten ubehagelige opplevelser og faktisk trives i slikt miljø. Dette sier litt om hva slags person som står bak en så dårlig "anmeldelse" av Onkel Taz på Norsk.

Fuglestad:

Kanskje ikke så rart de ikke liker politiet om de driver med straffbar handlinger.

Onkel Taz:

Her har Fuglestad åpenbart ikke oppfattet poenget i den saken han sikter til i det hele tatt. Det er politiets straffbare handlinger Onkel Taz ikke liker.

Fuglestad:

Skal prøve å holde ett objektivt syn, men det er utrolig at det finnes personer som ønsker å drive nettsted hvor man omtrent oppfordrer til kriminelle handlinger.

Onkel Taz:

Fuglestads objektive eller subjektive syn på hva som står i selve teksten på nettstedet er totalt irrelevant i forhold til hans oppgave, spesielt spørsmålet om hva som er trolig eller utrolig.

Fuglestad:

Hvorfor er denne siden dårlig?

Når vi kommer inn på denne siden finner vi fort ut av siden har ymse innhold. Index siden her er utrolig stor. Det er umulig å få oversikt over hvilken side dette egentlig er.

Onkel Taz:

Nå er han litt mer saklig. Ikke mye, bare litt. Så lenge Fuglestad misliker innholdet og dets mangfold, blander han kortene.

Fuglestad:

Her er det alt fra bibelstoff til hvordan man skal behandle hasjplanter. Det er også oppropp mot politiet. Jeg skal ikke gå kritisk inn på innholdet, men heller se på hvorfor designet på denne siden er så dårlig.

Onkel Taz:

Hva er hensikten med å skrive så mye tull om et innhold man ikke forstår for deretter å hevde at man ikke skal gå kritisk inn på det?

Fuglestad:

Det første punktet var at den var utrolig liten oversiktelig. Dette skyldes, rot i oppsettet på siden. Den er også utrolig lang, og man er gjerne lei av å lete etter det stoffet du vil ha etter fem min. Man burde her heller prøve å sette det opp mer strukturert. Ser ut som stoffet er kastet inn på siden.

Onkel Taz:

Nå begynner Fuglestad omsider å bli noenlunne saklig og komme med rasjonelle og relevante kommentarer. Gratulerer.

Fuglestad:

Det kryr av blinkende gjenstander og fiktive ting på siden.

Onkel Taz:

Disse har til hensikt å skremme bort politifolk og lovlydige besteborgere, angivere, tystere, pappagutter og firkanthoder.

Fuglestad:

Dette gjør det bare irriterende for brukerne.

Onkel Taz:

Det gjør det irriterende for Eirik Fuglestad som kaller seg selv for "brukerne" når han henviser til seg selv i flertall.

Fuglestad:

Som for eksempel "Under Konstruksjon", så blinker det. Det finnes utrolig mange symboler på siden.
Noen tror tydeligvis at det gjør siden mer fancy.

Onkel Taz:

Spekulasjoner om hva andre måtte tro eller mene er en irrelevant avsporing fra den foreliggende obligatoriske oppgavens innhold.

Fuglestad:

Kanskje det gjør det for små barn, som liker ting så blinker og lager lyd. Men dette gjelder neppe for personer som er ferdig med grunnskolen og oppover.

Onkel Taz:

Nå bør Fuglestad være oppmerksom på at Onkel Taz på Norsk egner seg hverken for små barn eller snille kjekke ungdommer som ham salv. På Uncle Taz Home Page hovedindex-side står det derfor klart og tydelig:

"** W A R N I N G ** VISIT AT YOUR OWN RISK!"

Fuglestad:

Masse som fiktive figurer på siden, gjør også at brukeren får oppmerksomhet mot det stedet. Dette gjør at man gjerne ikke finner det man leter etter.

Onkel Taz:

Det man leter etter? Det finnes ingenting på dette nettstedet som Fuglestad leter etter. Han er på feil plass, og alle advarsler og blinkende figurer forsøker å advare ham.

Fuglestad:

Fargevalg

Bakgrunnen på siden er svart. Det er i utgangspunkt greit. Men man bør ikke blande alle verdens farger på ei side.

Onkel Taz:

Kommentaren er relevant til den obligatoriske oppgaven, men det bør påpekes at den eneste som bestemmer hva Onkel Taz bør gjøre på sitt nettsted er Onkel Taz.

Fuglestad:

Hovedfargene de har brukt er grønn, rød, blå, og fiolett.

Onkel Taz:

Nok en gang refererer Fuglesfad til en mystisk gruppe personer som angivelig har gjort et team-arbeide på Onkel Taz' hjemmeside.

Fuglestad:

I tillegg til dette finner man som sagt nesten alle verdens farger.

Onkel Taz:

Det kan være en brutal påkjenning for besteborgere med firkanthoder som tenker i svart og hvitt.

Fuglestad:

I starten av siden virker det til å være ett vist system i skriftstørrelsen. Men leser man videre ned gjennom siden så forandrer også dette seg. På en hjemmeside bør man ha samme skriftstørrelse på de forskjellige undermenyene. Selvfølgelig kan og bør overskrifter være større eller uthevet. Dette pga at det skal bli mer oversiktelig.

Onkel Taz:

Gratulerer. Fuglestad skrev noe relativt fornuftig for en gangs skyld som er relevant til hans obligatoriske oppgave.

Fuglestad:

Det er en hel mengde linker på siden, jeg har ikke prøvd alle. Men de jeg har prøvd har virket. Dette er bra, og sånn så det bør være. Skal du ha linker til andre sider, må disse virke. Ellers skaper det frustrasjon hos brukeren.

Onkel Taz:

Her meddeler Fuglestad noe vesentlig om sitt indre liv: Han blir frustrert når han kommer borti døde linker. Andre surfer bare videre uten å gjennomgå en slik påkjenning.

Fuglestad:

Siden her er utrolig tungvint, er det noe du leter etter må du sette av lang tid.

Onkel Taz:

Nok en gang må man lure på hva i all verden en fyr som Fuglestad kan finne på å lete etter hos Onkel Taz. Man bør kanskje legge inn en link til Disney for slike sjeler som har forvillet seg inn i cyberworlds mørklagte bakgater.

Fuglestad:

Mengden stoff som ligger inne her er helt enormt. Da bør man bruke lengre tid på designet av siden, slik at man kunne ordnet det i forskjellige undermenyer. Hvis du ser på www.ssb.no ( Statistisk sentralbyrå) ser er det enorme mengder stoff som ligger her inne også. De har derimot klart å ordne stoffet noe bedre. Her finnes det blant annet søkemotor og alfabetisk oversikt.

Onkel Taz:

Onkel Taz har også søkemotorer og oversikter på plass, men Fuglestads kritiske kommentarer her har en viss berettigelse. Det er dog foruroligende å se at han trekker frem Statistisk sentralbyrå som et positivt eksempel, tatt i betraktning at han legger seg tungt opp i nettstedenes innhold. Statistisk sentralbyrå praktiserer bl.a. tvangsinndrivning av personlige opplysninger om folk, som de lagrer som militærhemmeligheter. Fuglestad er imidlertid mer bekymret over at Onkel Taz reagerer på denslags, ppog det er særdeles ufrivillig komisk nåt m,an tar i betraktning at Onkel Taz har faktisk vært ansatt i SSB. Det er foskjell og statens sider og private, motkulturelle sprellesider som firkanthoder ikke kan forventes å forstå noe som helst av.

Fuglestad:

Trykker man vekk fra hovedsiden, så blomstrer det med reklame. For eksempel når du trykker galleri, kommer det reklame banner helt nederst. Dette er noe brukere hater å se på.

Onkel Taz:

Fuglestad hater å se på dette, men han identifiserer seg med "brukerne" omtrent på samme vis som Hitler identifiserte seg med det tyske folk.

Fuglestad:

Vi blir overalt neddrøsset av reklame.

Alle disse eksemplene gjør at jeg mener denne siden er en dårlig hjemmeside.

 

Oppsumering

Når man ser på disse to sidene ser vi at det er store individuelle forskjeller på hjemmesider. Noen kan være fornuftig og noen kan virke mer ufornuftige.

Onkel Taz:

Onkel Taz føler seg lettet over at en person som Fuglestad betrakter hans nettsted som ufornuftig. Hvis det motsatte hadde vært tilfelle, ville nettstedet måtte nedlegges fordi det da hadde mislyktes i sin misjon.

Fuglestad:

Men man må alltid huske på at man aldri kan klare å lage ei side med stoff som alle interessere seg for. Det vil alltid være mennesker i denne verden som interessere seg i stoff som omhandler kriminelle handlinger. Dessverre er det ofte disse sidene som blir særdeles populære.

Onkel Taz:

Hvis dette er tilfelle, er det fortsatt håp for denne verden - heldigvis.

Fuglestad:

Men uansett hvilket stoff du fremstiller er det viktige punkt å tenke på når du skal lage ei hjemmeside: brukeren, design, funksjonalitet, navigasjon, utsende og struktur.

Onkel Taz:

Brukeren er nådd; det bekrefter en stor mengde positive, oppmuntrende og begeistrede tilbakemeldinger over en 7-års periode. Utseende og struktur er åpenbart en personlig smaksak som vanskelig lar seg diskutere. Kommentaren om navigasjon er på sin plass, relevant og fornuftig kritikk. Nettstedets funksjonalitet har dessverre ikke Fuglestad forutsetninger til å forstå.

Tarjei Straume
Sletteløkka 39a
0597 Oslo, Norway
(+47) 22 25 37 68
Fax: (+47) 22 25 38 28
Cell phones:
(+47) 456 36 066
(+47) 456 14 965
Email:
http://uncletaz.com/responde.html

 

 

hippy

Hjelp Onkel Taz

 

rautefjell

 

kripos

 

ga

 

svevende

 

onkel

 

uncletaz