Økokrim og den nigerianske mafiaen ute til tørk

Jeg havnet visst i Stavangeravisens nettutgave med en av mine purkehistorier.

http://www.stavangeravisen.com/art.asp?art=6502

Jeg sendte denne artikkelen som elektronisk pressemelding (epost til storting, politi og presse) 1. april med parentesen "Dette er ingen skrøne." Grunnen til at den ble publisert nettopp i Stavanger kan være at jeg nevnte journalist Stein Viksveen (og hvor motbydelig ekkel POT var mot ham i en hjernedød tiltale), som jobbet i Stavanger Aftenblad såvidt jeg husker.

Stavangeravisen slurvet imidlertid både med med hyperlinkene nederst i teksten (slik at URL-ene ble ugyldige) og med redigering (slik at tastefeil o.lign. ikke ble korrigert). Derfor er en link dit utilstrekkelig.

Det eneste som ble redigert var overskriften, som ble endret fra "Økokrim og den nigerianske mafiaen ute til tørk" til "Norsk politi er hjelpesløse."

 

Nigeriansk mafia

Norsk politi er hjelpesløse

Av Tarjei Straume

De beryktede nigerianske kjeltringene som stundom har vært omtalt i norske media er åpenbart ikke helt dumme. Hadde de vært det, ville ikke deres virksomhet fortsatt være aktiv idag. Selv har jeg mottatt innbydelser fra denne banden siden 1994 - først via vanlig post på vegne av Gateavisa, senere via epost på vegne av mitt .com-domene. Den siste henvendelsen jeg fikk, og som jeg har besvart med kopi til Økokrim og lagt ut på internett (se link nedenfor), kom igår, dvs. søndag 31. mars.

Før jeg henviser til mine to relevante linker, ønsker jeg å reise følgende spørsmål til vurdering: Er det noen som er litt nasjonalt forfengelige slik at man finner det en smule pinlig å se norske politimyndigheter uthengt som latterlige tomskaller, med dokumenterte eksempler, for hele verden at skue? Det er med et særdeles tungt hjerte at jeg har funnet det nødvendig å gjøre dette, hvilket er forårsaket ikke utelukkende av foruroligende observasjoner av og erfaringer med grov inkompetanse i politiet, men også av noen uprovoserte (og fullstendig hjernedøde) konfrontasjoner med lovens håndhevere, hvorav enkelte er detaljert beskrevet i diverse dokumenter på mitt nettsted. (Undertegnede har ikke vært arrestert siden 1972. Det er politiets respektløse og udisiplinerte oppførsel det her er snakk om.)

Hvis vi skal ta den nigerianske mafiaen som utgangspunkt her, må man ikke forstå dette dithen at undertegnede finner det kritikkverdig at Økokrim ikke har fått has på denne banden, for det har åpenbart heller ikke Scotland Yard eller andre. Poenget er heller ikke at Økokrim ser ut til å prioritere kjente bedriftsledere som jukser med en eller annen taxi- eller restaurant-regning på bekostning av at torpedoer, menneskesmuglere, pengeutpressere, storsvindlere og internasjonale forbryterorganisasjoner som opererer i Norge forblir stort sett urørt. Det som undertegnede betrakter som viktig i denne sammenheng er at politiet søker å skjerpe overvåking og mulighet for straffeforfølgelse av vanlige norske borgere for å kompensere for sin egen udugelighet. På dette grunnlag ser man bl.a. forslag om at all internett-aktivitet i Norge skal kartlegges og overvåkes, anonymitet på internett skal forbys, man skal opprette et sentralt DNA-register over samtlige statsborgere osv. osv.

Samtidig som slike drakoniske krav eller forslag legges frem, er vi vitner til at folk blir dømt i alvorlige straffesaker uten at det foreligger tilstrekkelige tekniske bevis. Man dømmes på grunnlag av hva retten mener og tror og antar uten å kunne vite. Tvilen kommer ikke tiltalte til gode slik den skal. Hvis man ikke kan bevise sin uskyld, ligger man tynt an. Etter å ha sett på "Forensic Detectives", "Crime Stories" og lignende programmer på Discovery, Club osv. hvor det demonstreres hvor strengt kravet til tekniske bevis SKAL være, kan man gjøre lite annet enn å riste på hodet i avsky.

Hva kan være årsakene til at politiet og påtalemyndighetene praktiserer sin virksomhet på en slik måte at de som angivelig skal beskyttes, nemlig Ola og Kari Nordmann, i økende grad risikerer overgrep fordi rettssikkerheten er så syltynn? Litt historie kanskje. Politiets teknikk for å ta seg godt ut i media. Blant andre ting selvfølgelig.

Her er det interessant å merke seg at kjendiser fra kultur- og forretningslivet har til enhver tid blitt prioritert av norske påtalemyndigheter, mens lensmanns- og politietaten har nesten konsekvent blitt benådet og frikjent via henleggelser og oversyn. Krigsoppgjøret etter okkupasjonen illustrerer dette klart og tydelig: Isfronten og påtalemyndighetene kastet seg over personer som Hamsun, skuespillerinnen og sangerinnen Cally Monrad (medlem av NS og personlig venn av Quisling) osv. osv. Men hva skjedde med lensmanns- og politietaten? Ingenting. Intet oppgjør. Under okkupasjonen hadde norske politifolk "fulgt ordre" og hentet jødebarn på sengen og sendt dem til dødsleire i Tyskland og Polen. Men fordi denne etaten ble stående så å si urørt etter krigens slutt - muligens fordi datidens maktmennesker (akkurat som idag) fryktet konsekvensene av svekket tillit til politiet (som også idag er foruroligende stor) - ble politiet og det militære sittende igjen med en rekke institusjoner til sin disposisjon som var opprettet av de tyske nazistene. Av den grunn fikk jeg selv i min ungdom en innkallelse til militærtjeneste fra "Krigskommissariatet" som det ennå het i 1967. Altså kulturpersoner, kunstnere osv, har alltid vært spesielt utsatt for lysskye og ofte usmakelige politi-aktiviteter, ikke minst de hemmelige sådan (den siste motbydelige og hjernedøde farsen gjaldt journalist Stein Viksveen), mens politiet selv har sluppet unna med de groveste lovbrudd og krenking av personvern og privatlivets fred, pluss mord i enkelte tilfeller.

Vel, så kommer vi til mine linker. Den første som bør nevnes gjelder min telefonsamtale med Kripos-sjef Arne Huuse i fjor sommer, som taler for seg selv:

http://uncletaz.com/norsktaz/kripos/eventyr.html#anchor2234850

Og så endelig: Mitt svar på den siste mailen fra den nigerianske mafiaen, med kopi til Kripos og hele original-meldingen inkludert. Den er riktignok på engelsk, ganske enkelt fordi nigerianerne sannsynligvis ikke leser norsk, og dessuten fordi norsk politi fortjener å bli uthengt for all verden (inkludert kjeltringene) at lese og le:

http://uncletaz.com/nigmafia.html

Hvis man er litt nasjonalforfengelig og mener dette er pinlig for Norge, bør man gjøre noe med det. En total opprydding i politiet hvor man lar hodene rulle med hård hånd, er kanskje ikke noe dårlig forslag. Pluss ny lovgivning i anstendighetens og rettsikkerhetens navn som begrenser politiets utskeielser og hva de kan tillate seg.

Med beste hilsen

Politiforsker og kapellan T. Straume
http://uncletaz.com/norsktaz/kripos/

"Den som Gud har gitt en kølle har han også gitt forstand."
- Jens Bjørneboe

 

 

Svar til den nigerianske mafiaen om Økokrim

The Nigerian Mafia & the Norwegian Police

 

kriposoff

 

Oslo Politikammers Poetklubb

Kripos slår til igjen

Hasj, politi og fengsel spesial

Møte med snuten igjen.....

Lovens Håndhevere

 

onkel

 

uncletaz