Ung Steiner

 

Kristusimpulsen i tidens utvikling og dens virke i mennesket

"Die drei geistigen Vorstufen des Mysteriums von Golgatha"

7. foredrag av 14 fra bindet "Vorstufen Zum Mysterium von Golgotha" (Golgotha-mysteriets Bakgrunn), GA 152.

forside

 

Rudolf Steiner på skandinavisk