INNHOLD

 

LIVET MELLOM DØD OG NY FØDSEL
Første foredrag.
Munchen, 26. november 1912

LIVET MELLOM DØD OG NY FØDSEL
Annet foredrag.
Munchen, 28. november 1912

OM SAMVÆRET MED DE DØDE
Første foredrag.
Bergen, 10. oktober 1913

OM UTVIKLINGEN AV HØYERE ERKJENNELSESKREFTER
Annet foredrag.
Bergen, 11. oktober 1913.