RUDOLF STEINER

LIVET MELLOM DØD OG NY FØDSEL

 

To foredrag i Munchen,
26. og 28. november 1912
Oversatt av Ivar Bjelke og Thorbjorn Laurantzon

 

To foredrag i Bergen,
10. og 11. oktober 1913
Oversatt av Mimi Grieg Bing

Antropos Forlag
Oslo 1983

 

Foredragene er hentet fra boken
"Okkulte Untersuchungen über das
Leben zwischen Tod und neuer Geburt. —
Die lebendige Wechselwirkung zwischen
Lebenden und Toten." Tyve foredrag
holdt i forskjellige byer 1912 og
1913. Rudolf Steiner Gesamtausgabe
nr. 140. — De er gjengitt efter
stenogrammer som ikke er gjennomsett
av foredragsholderen.

 

ISBN 82-90059-28-0
Trykk: A/S Bryne Trykkeri