"Lektor Tørdal" (Gisle Straume) på veggen.

 forrige bilde

 neste bilde 

Stompa & Co (1962)