THETANERNE ER AVSLØRT!

thetan

  • De lopper deg for alt du har av spenn.
  • De hypnotiserer deg uten at du merker det.
  • De skriver ned dine mørkeste hemmeligheter mens de kryssavhører deg med løgndetektor.
  • De sender deg til gulag-inspirerte straffeleire.
  • De driller deg i løgnaktighet.
  • De er psykotiske, selvmorderiske psykopater.
  • De er scientologer!

Tekst: Tarjei Straume

Hvis du ser en thetaner, kan det være klokt å løpe for livet. Særlig hvis du har penger på konto eller noe annet av verdi, og du går omkring med et åpent og søkende sinn. Har du forresten undersøkt om du er lett å hypnotisere?

Det begynner gjerne med at man blir stoppet på gaten og tilbudt en gratis personlighetstest. Er du nysgjerrig på deg selv? Ønsker du å finne ut hva du trenger å forbedre for å arbeide mer effektivt og bli selvsikker på sjekkern? Hvordan du kan utnytte dine sterke sider? Hva med en konfidensiell personlig vurdering av en trenet ekspert, helt gratis? Svar på 200 spørsmål og prøv da vel! Hopper du på kroken, er du snart fanget. Men hvis du hverken har eller kan skaffe penger, store penger, har du lite å frykte fra thetanerne, eller i dagligtale, scientologene.

I scientologi har ordet "thetan" eller "thetaner" tre betydninger: 1) Ånd generelt, eller høyere bevissthet, 2) Usynlige vesener, eller body thetans, som kalles BTs og 3) En innviet som har oppnådd "klar" bevissthet, og som kalles "Opererende Thetaner".

I første omgang konsentrerer vi oss om definisjon nr. 3. Opererende thetanere er ganske enkelt innviede scientologer dvs. auditører (terapeuter) som angivelig har oppnådd bevissthetstilstanden "klar" ved hjelp av "the tech", den okkulte teknikken som kalles dianetikk, utviklet av sci-fi forfatteren L. Ron Hubbard. Denne "kirken" er først og fremst interessert i å selge sine tjenester til overpris. Etter den gratis personlighetstesten, kommer det knallharde salgspresset. Du kan aldri klare deg i livet uten disse kursene som koster hundretusener av kroner. Resten av turen kan bli et mareritt som er vanskelig å komme ut av når du blir satt i trance uten å merke det. På denne måten blir du forledet til å tro at thetanerne holder nøkkelen til din udødelige sjel. Mange har undertegnet en kontrakt hvor de lover å tjene Scientologikirken i en milliard år, i liv etter liv. Du sitter i en felle som har ødelagt ufattelig mange mennesker med amputerte utdannelser, uoverkommelig gjeld, psykoser og selvmord. Mørketallene er foruroligende.

 

Avslørt på nettet

Nå er katten sluppet ut av sekken. Avhoppere og desertører fra toppen av den okkulte pyramiden har erklært krig mot sekten ved å slippe Ron Hubbards strengt bevoktede forretningshemmeligheter løs på internettet. Som følge har thetanerne laget et så voldsomt spetakkel med politianmeldelser, sivile søksmål, razziaer og sensur at stadig flere utenforstående hopper inn i krigen mot Scientologikirken for å forsvare sin egen ytringsfrihet.

Disse hemmelige religiøse tekstene, forfattet av Lafayette Ron Hubbard, eller LRH som han kalles, formerer seg og sprer seg på web-sidene over hele kloden hurtigere enn kaniner i løpetid. Samtidig bruker Scientologikirkens moderorganisasjon Religious Technology Center (RTC) milliardbeløp på advokatutgifter, smøring av dommere og trakassering av kritikere.

Inntil nylig var det ingen utenfor sekten selv som brydde seg om scientologi. Lite har vært sagt om dem i media. En medvirkende årsak til dette er thetanernes ekstremt nidkjære hevntørst og aggresjon overfor kritikere. Forfattere og journalister som har våget å nevne scientologi i noen som helst negativ eller skeptisk sammenheng, har blitt forfulgt og trakassert i en slik grad at i USA velger de fleste vitner og kilder å være anonyme. Noen har blitt tvunget til å bruke fiktive navn når de reiser.

Nå har scientologien imidlertid blitt gjenstand for stor interesse og iherdig gransking takket være deres brutale, utilslørte angrep mot ytringsfriheten på internettet. Samtidig hevder de å forsvare ytrings- og religionsfriheten, som ifølge amerikansk grunnlov tilhører "First Amendment to the Constitution". Orwelliansk doublethink.

Thetanernes offensiv mot internett-brukere har gjort en større del av verden oppmerksom på hva journalister, aviser, forfattere, tidsskrifter og forlag har gjennomgått i lange tider. Organisasjonens fascinerende stalinistiske mafiastruktur har åpenbart seg - for hele verden at skue. I løpet av 40 år har Scientologikirken vokst til å bli en alvorlig global trussel mot enhver form for personvern, menneskeverd og frihet. Krigen er total, og alle midler blir tatt i bruk.

 

ship

I ti år seilte Ron Hubbard på de syv hav med en flåte av skip. Han var ettersøkt i USA, utvist fra England, overvåket av Interpol og uønsket i alle havner omkring Middelhavet. Hans budbringere bestod av tenåringsjenter som kledde av og på ham og var trent som roboter til å rope kommandoer i hans eget stemmeleie.

 

Skremt til taushet

Grunnleggeren, geniet og psykopaten L. Ron Hubbard, skrev omhyggelige instrukser om hvordan kritikere og motstandere skulle takles, og disse blir fulgt til punkt og prikke. Thetanerne bruker sitt spionnett til å oppspore sårbare punkter og spre destruktive og falske opplysninger om sine motstandere. Dette kalles "dead agenting". Ifølge Ron Hubbards hellige skrifter, er enhver som kritiserer eller angriper scientologi kriminell og pervers, og sannsynligvis også narkoman. Dette har vist seg effektivt i det amerikanske borgermiljøet. Thetanerne har imidlertid ingen taktikk mot f.eks. et medlem av Hells Angels. De er ikke fleksible nok til å henge en slik person ut som pusekatt eller lovlydig besteborger, ganske enkelt fordi de ikke behersker selvstendig tenkning. Scientologer er hypnotiserte og hjernevaskede roboter og marionetter som adlyder ordre i trance, programmert av Religious Technology Center.

En klassisk taktikk går ut på å få kritikeren mistenkt, og gjerne dømt, for en eller annen forbrytelse. Som eksempel kan nevnes at engelskmannen Russell Miller, som skrev Hubbard-biografien Bare-Faced Messiah, ble arrestert av Scotland Yard og avhørt som mistenkt i en drapssak. Det mest groteske eksempel på dead-agenting gjelder den amerikanske forfatterinnen Paulette Cooper. I 1972 skrev hun boken The Scandal of Scientology. Deretter ble hun arrestert og tiltalt av FBI for å ha sendt bombetrusler til Scientologikirken, til den saudi-arabiske ambassaden, og til Henry Kissinger. Hun ble også tiltalt for å lyve i retten fordi hun besverget sin uskyld. Hvis ikke FBI hadde funnet hele planen mot Cooper under en razzia i kirkens hovedkvarter, hadde hun blitt dømt og satt bak lås og slå nesten for livstid.

Planen het Operation Freakout. Hensikten var å sverte Coopers troverdighet ved å få henne fengslet eller tvangsinnlagt på psykiatrisk klinikk. De kom meget langt, for saken ga henne nervesammenbrudd. De hadde skaffet seg både hennes fingeravtrykk og hennes brevark på forhånd. I tillegg brukte de en kvinne som ved hjelp av parykk og passende klær hadde utgitt seg for å være Cooper og på denne måten plantet ytterligere "bevis" mot henne. Ingen ble tiltalt for denne motbydelige og samvittighetsløse konspirasjonen.

Time Magazine ble saksøkt for utrolige 416 millioner dollar etter en 10-siders artikkel 6. mai 1991 som het The Thriving Cult of Greed and Power. Artikkelforfatteren Richard Behar, også redaktør i Time, ble heftig forfulgt og trakassert. Deretter ble Reader's Digest (Det Beste), med et opplag på 100 millioner, saksøkt i fem europeiske land for å ha trykt en forkortet utgave av Time-artikkelen. Også Robert W. Welkos, som sammen med en kollega skrev en omfattende serie om scientologi for Los Angeles Times, ble forsøkt skremt fra oppgaven. Han ble bl.a. tilsendt en brosjyre fra et begravelsesbyrå.

Thetanerne bruker ikke rettsvesenet for å vinne, men for å trakassere, skremme og kue, og for å kjøre motparten konkurs ved å drukne ham i forsvarsutgifter - gjerne i den hensikt å kjøpe opphavsretten til det kritiske verket.

Scientologene må ha alt nedskrevet i form av instrukser, og disse skriftlige bevisene avslører deres lysskye aktiviteter ved hver eneste razzia. Hubbards magiske ordre følges slavisk. Tvil er en etisk tankeforbrytelse som oppspores med løgndetektor (E-meter) og straffes med opphold i omskoleringsleire, eller slaveleire som de egentlig er, som sekten har forskjellige steder i verden. Leirene kalles RPF (Rehabilitation Project Force), men har navn som "Happy Vally", "Wonderland" etc.

 

Hysj-tjeneste, pengehvitvask og gulag

Scientologene er aller best kjent for sin bunnløse pengegriskhet. De har en meget avansert og totalt uoversiktelig pengehvitvask-organisasjon som heter Operation Paper Chase. Avhopperen Steven Fishman, som utførte oppdrag på toppnivå i en årrekke, hevder at den er verdens største av sitt slag. buckOperation Paper Chase, som var Hubbards drøm om å få økonomisk kontroll over planeten, sørger for at myndighetene aldri får vite hvor mye penger de har eller hvor inntektene kommer fra, ved at de til enhver tid ligger minst ett firma foran etterforskerne. De oppretter og nedlegger bedrifter og organisasjoner til stadighet, hvilket gjør det umulig å oppspore eller følge pengene utenfra. 40 prosent av inntektene går til advokatutgifter. I 1987 mente de å ha grafset til seg 16 prosent av verdens gull. Oppkjøp av gull er et middel til å ta over verdensøkonomien. Dessuten er de meget aktive på børsen, hvor de har kjøpt opp svake valutaer og trickset med nedgående kurser i fattige land. Dette har skapt alvorlige problemer for Verdensbanken, og ifølge Fishman bidro det til styrtingen av sjahen i Iran i 1979 og opptakten til Gulf-krigen i 1991.

Scientologikirkens spionnett må absolutt ikke undervurderes. Thetanernes etteretningsetat, eller hysj-tjeneste, er en av verdens aller dyktigste. Dette har vært bekreftet fra mange offentlige kilder i tillegg til alle dem som av åpenbare grunner holder seg anonyme. Ted Gunderson, tidligere sjef for FBI-kontoret i Los Angeles, sier følgende: "Etter min oppfatning har kirken en av de mest effektive etterretnings-organisasjonene i USA, til og med på linje med FBI."

Føderale agenter er slitne av å etterforske Scientologikirken p.g.a. den voldsomme medfarten de blir utsatt for. Thetanerne slår til med sin beryktede hellige krig mot hver enkelt agent til alle døgnets tider. Hubbard anbefalte i sin tid å bruke "audit R2 45", dvs. en kule i hodet med en 45 mm kaliber pistol, mot påtrengende FBI-agenter.

På slutten av 1970-tallet ble ni av kirkens toppledere, bl.a. Ron Hubbards hustru Mary Sue, dømt for avlytting av IRS-lokaler (det amerikanske ligningsvesenet) og for tyveri og forfalskning av FBI-dokumenter. I dag sitter fire kirkeledere tiltalt i Canada for tilsvarende lovbrudd. Scientologikirkens president Rev. Heber C. Jentzsch har vært fengslet i Portugal. Hubbard selv døde under fiktivt navn i California som flyktning fra lovens arm. Han var utvist fra England som persona non grata og uønsket i en rekke andre land. En fransk rett hadde dømt ham til fengselsstraff in absentia.

family

Rons familiekos. Kona Mary Sue måtte sitte i buret for å ha stjålet og forfalsket FBI-dokumenter og "bugget" IRS. Sønnen Quentin (nr. 3 fra venstre), her 5 år, begikk selvmord som ung mann. (Foto: Photo Source Ltd.)

Thetanerne infiltrerer offentlige og private institusjoner og organisasjoner, hvorfra de snik-kopierer alle konfidensielle dokumenter de ønsker innsikt i. De planter falske og forvirrende opplysninger for å villede motparten, spesielt under etterforskninger og rettssaker. De har til og med vært freidige nok til å bytte ut dokumenter med forfalskninger i selve rettslokalet mens dommeren og jurien har hatt lunsjpause.

Thetanerne er mestere i å produsere falske legitimasjonskort osv. for å komme inn i bygninger som krever sikkerhetsklarering. Dessuten skal man lete langt og lenge for å finne noen som er bedre forberedt på rettssaker. De kjører drillkurs i troverdig løgnaktighet som gjør en hvilken som helst spionasje-organisasjon til skamme. Alt dette bekreftes av registrerte rettsdokumenter som stammer fra FBIs beslag av instruksmanualer o.lign. i kirkens hovedkvarter.

Dette er spesielt imponerende når vi tar i betraktning at Scientologikirken ikke har mer enn en halv million ansatte på verdensbasis. De påstår at medlemstallet ligger på ca. 8 millioner, sannsynligvis for at deres enorme økonomiske resurser ikke skal vitne om tvilsomme inntektskilder. Thetanerne har penger overalt, fra sveitsiske bankkonti til nedgravd gull i sine straffeleire (RPF).

Scientologikirken har en avansert og effektiv struktur, takket være L. Ron Hubbards inspirasjon fra Aleister Crowley, Sigmund Freud, Beria (sjefen for Stalins hemmelige politi) og U.S. Navy. Crowley påpekte bl.a. at hvis du vil gjøre dine medmennesker til slaver for deg selv, må du love dem frihet. Hubbard kledde denne visdommen i perfekt logikk med følgende utsagn: "Hvis vi skal ha total frihet, må vi ha total disiplin. Ellers faller alt fra hverandre." Videre mente Crowley at man må ha rett til å drepe enhver som krysser ens vilje. Hubbard utviklet den beryktede "fair game policy" overfor kritikere og angripere. Dette prinsippet går ut på at en god scientolog er forpliktet til å skade slike mennesker, og at han har kirkens velsignelse til å gjøre hva som helst av det onde mot en person som kirken har erklært "SP", dvs. "Suppressive Person".

Crowley ønsket å være, og hevdet at han var, dyret i Johannes' Åpenbaring. Hubbard på sin side mente at han var Antikrist.

 

Rettssaker

Nylig ble Scientologikirken i Norge dømt til å betale kr. 600.000,- i erstatning og saksomkostninger til et tidligere medlem. Kirken hadde tilranet seg flere hundre tusen kroner fra mannen mens han befant seg i en vanskelig livssituasjon.

I november 1996 ble 15 medlemmer av Scientologikirken i Frankrike dømt til fengselsstraffer og bøter for å ha fremprovosert selvmord på en av sektens medlemmer. Patrice Vic hoppet ut av vinduet i 24. mars 1988, og retten fant det bevist at det var sektens metoder som førte til selvmordet. De ble også dømt for 21 andre kriminelle forhold; frihetsberøvelse, bedrageri, svindel m.m..

Scientologikirken ble nylig forbudt i Hellas. Den greske statsadvokaten T. Canellopoulos sier at Scientologikirken fører en "nådeløs og umoralsk krig mot kritikere med alle midler."

Bill Clinton har imidlertid kommet thetanerne til unnsetning ved å rope i kor med Hollywoods kjendiser at den tyske regjeringen handler i strid med menneskerettighetene ved å undertrykke Scientologikirken. Thetanerne har blitt en stor plage i Tyskland, hvor de bl.a. har rekruttert i barnehager og brukt personlighetstesten til å trene politifolk. Tyske myndigheter vil ikke ha scientologer i offentlige stillinger, men Hollywood har gitt Clinton vinnende stemmer, og det må han gjengjelde.

 

sea org

Ved å kombinere Stalin, Crowley og U.S. Navy, bygget Hubbard sin Sea Org, også kalt FLAG. Hovedkvarteret er i Clearwater, Fløorida. Bildet er fra Gilman Hot Springs i 1981. Attester og vitnemål blir høytidelig utdelt.

 

Krigen mot ytringsfriheten

Religious Technology Center har kjempet hardt for å beskytte sin meget profitable opphavsrett til Ron Hubbards hemmelige skrifter. Etter en periode med gunstig vind i thetanernes krigsseil gjennom en rekke razziaer og søksmål mot nettbrukere i USA, flyttet slagmarken seg til Holland da RTC ville stenge og forby en nyhetsgruppe som bl.a. diskuterte scientologi. Ifølge RTC, skal bare det å nevne ordet "scientologi" bety strafferettslig misbruk av varemerke. En dommer krevde at forfatterinnen Karin Spaink, som hadde vært med på å offentliggjøre Hubbards kriminelle hemmeligheter, skulle levere fra seg alt, inkludert privat email.

Dette forsøk på sensur med loven i hånd møtte meget sterke reaksjoner fordi det var filosofi og religion som ble nektet fritt forum. Krigen ble enda mer intens etter at hundre nettbrukere demonstrerte sivil ulydighet ved å legge ut de omstridte dokumentene på sine web-sider. Thetanerne startet en dead agent-kampanje mot Spaink ved å henge henne ut som medlem av Ku Klux Klan.

I Holland fikk Scientologikirken sitt første juridiske tilbakeslag da de ulydige nettbrukerne ikke ble funnet straffskyldige. Dermed flyttet slagmarken seg til Sverige etter en tur gjennom Finland, hvor den største anonymitetsserveren på nettet ([email protected]) ble tvunget stengt. Thetanerne fikk rettens kjennelse til å få utlevert identiteten på en kritiker som brukte denne serveren for å være anonym. Innehaver Helsingius valgte da å stenge serveren siden han ikke lenger kunne garantere anonymitet for sine 500.000 kunder.

Etter dette dukket en fyr som heter Zenon Panoussis opp i Stockholm som troll av eske med de topphemmelige såkalte NOTs-dokumenter (New Era Dianetics for Operating Thetans) på sine web-sider. Krigen nærmer seg klimaks, denne gangen i form av et utrolig underholdende sirkus takket være Zenons gode kjennskap til svensk lovverk. Thetanerne kom flyvende over Atlanteren, som til Holland tidligere, og oppførte seg som om Sverige var en delstat i USA.

I første omgang fikk thetanerne en svensk domstol med på til å ransake Zenons bolig for å finne opphavsbeskyttede dokumenter. Men Zenon hadde backups nedgravd i hagen. Disse leverte han til bl.a. Riksdagen og Rettsbygningen. Ifølge svensk lov blir slike dokumenter automatisk tilgjengelige for offentligheten, både innen- og utenlands.

Dermed kunne alle bestille egne kopier av Hubbards kriminelle okkulte hemmeligheter fra svenske myndigheter. Thetanerne kom med kraftige advarsler om at uinnviede kunne dø av å se de magiske tekstene, men dette bare økte populariteten, bestillingene strømmet inn fra hele verden, og Hubbards Ord multipliserte seg rundt omkring på kloden via internet.

Scientologene stod vakt i Riksdagen og lot som om de leste dokumenter de selv ikke hadde lov til å lese (de var Pre-Clears, dvs. ikke innviede thetanere), for å oppta plassene slik at ingen andre fikk se dem. Da ble det laget flere eksemplarer og scientologene måtte bruke et eget leserom, for alle skal ha adgang til offentlige dokumenter. Dermed ble det innbrudd etter solnedgang ved gjentatte anledninger. For første gang i historien ble dokumenter stjålet fra det svenske parlamentet i nattens mulm og mørke. Men Zenon hadde sine nedgravde backups, og kopimaskinene gikk på full guffe. Etter hvert måtte dokumentene bestilles anonymt fordi den thetanske hysj-tjenesten sendte sine elitestyrker for å trakassere alle nysgjerrige. I mellomtiden måtte de offentlig ansatte finne seg i terroroppringninger, faxbomber og ubehagelige besøk fra åpenbart sinnsforstyrrede scientologer. Ifølge Hubbards evangelium, er jo den svenske staten kriminell og pervers i en slik situasjon.

Et medlem av den amerikanske kongressen som heter Carlos Moorhead sendte et trusselbrev til Riksdagens president og krevde at hun skulle bryte svensk grunnlov til fordel for Scientologikirken.

Imens oppstod et nytt slag i Stavanger, Norge, hvor Andreas Heldal-Lund hadde bestilt de uimotståelige skriftene og lagt dem ut på web-sidene sine. To scientologer kom straks på døren med trusler, og thetaner-advokaten Helena Kobrin klarte fra sitt California-kontor å skremme Andreas' nettserver til å få kalde føtter. Men Andreas fant seg en bedre server, og nå har han hatt Hubbards morosaker tilgjengelige for hele verden i tre måneder.

 

Henrettelser

Det mest alvorlige en motstander av scientologien kan bli utsatt for, er en såkalt R2-45 audit, som betyr "en-kule-i-hue-terapien". Metoden anvendes relativt sjelden, og den er forbeholdt de mest hevngjerrige avhopperne fra toppen av pyramiden, såkalte "squirrels" med særdeles farlige hemmeligheter å avsløre. Som regel er det en enkel sak å kamuflere en audit R2-45 som en EOC, dvs. End Of Cycle, som betyr selvmord. Scientologikirkens historie er nemlig et ras av psykoser og selvmord. Hubbard selv hadde selvmorderiske og psykotiske perioder. Hans sønn Quentin tok sitt liv. Resten av listen er utrolig lang. Thetanernes interne henrettelser utføres ved at man driver hverandre til selvmord.

 

Hjernevask

Dianetikken går ut på noe som kalles tredje-generasjons-teknologi innenfor hjernevask. Denne teknologien, som kombinerer tankekontroll og psykisk tvang, er en vitenskap i dynamisk utvikling som har kommet meget langt i forhold til hvor den stod under første generasjon for femti år siden, da man assosierte hjernevask med direkte bruk av tortur og fysisk tvang. Tredje-generasjons-teknikken er så avansert at det nå er mulig å hypnotisere mennesker uten at de selv merker det. Man kan endre deres verdier, deres religion, adferdsmønstre, kjærlighetsforhold, loyaliteter osv. ved hjelp av psykoterapier og diverse øvelser som setter offeret i en trance. Her har vi "the tech" i et nøtteskall, thetansk for dianetikk eller religiøs teknologi.

De potensielle kundene, som Hubbard treffende kalte "raw meat", blir lokket med passende agn som appellerer til forfengelighet, egoisme og overtro. Ved å kjøpe de rette kurs, som øker drastisk i pris straks de har fått deg på kroken, blir du ikke bare kvitt enhver skavank som måtte bekymre deg, som f.eks. mangel på sjarm, dødelig kreft eller AIDS, alkoholisme, lav intelligens, håravfall eller kortvoksthet osv. Hvis du fortsetter iherdig nok med dianetikk, kan du bli en "klar", dvs. en thetaner, hvilket medfører magiske og overnaturlige krefter og evner som gjør deg til et Übermensch.

Hvis du føler deg lokket, trenger du penger. Veldig mange penger. Ved å kjøpe hele veien til "klar" på en gang, kan du muligens få en rabatt slik at du bare betaler litt under en million norske kroner.

(I USA har enkelte blitt tilbudt veien til "klar" for hundre tusen dollar.)

For L. Ron Hubbard var løgnaktighetens kunst en sentral forutsetning for dianetikkens og scientologiens effektivitet. Han mente at enhver religion har blitt etablert i den hensikt å kontrollere mennesker ved å lyve til dem. Hubbard fikk idéen om å lage en mer effektiv religion enn sine forgjengere, slik at han kunne utkonkurrere dem.

Det paradoksale ved Hubbards geni var at han trodde på sine egne løgner. Hans alternative virkelighet innebar bl.a. en radikal omskrivning av hans egen barndom og oppvekst. Problemet er at skolene han har gått på, U.S. Navy osv. ikke har oppdatert scientologenes historiske revisjonisme m.h.t. grunnleggerens biografi.

Dette gjør thetanerne sitt beste for å rette på. I New England har de fjernet alle kritiske Hubbard-biografier fra bibliotekene og tilintetgjort dem, men her i Norge ligger de langt etter. Undertegnede hadde intet problem med å finne Millers Bare-Faced Messiah på Deichman.

Andre kritiske biografier er lette å få tak i på internett. Det samme gjelder hemmelige tekster.

 

Psykiatrien

Psykiatrien er thetanernes fiende nr. én. En prioritert målsetting er å erstatte psykiatri med dianetikk. På verdensbasis.

Når thetanere hopper av og blir tystere, er de ofte i kontakt med en eller annen psykiater. Steven Fishman er et klassisk eksempel. Han fikk i oppdrag å drepe avhopperen Lawrence Wollersheim, som ønsket å knuse kirken med sine avsløringer.

Fishman ble fortalt under audit (dianetisk psykoterapi) at han var biologisk far til den perverse Jesus Kristus for to tusen år siden, og at Kristus var den onde galaksekeiseren Xenu som for 75 millioner år siden hadde forårsaket menneskenes elendighet på jorden bl.a. ved hjelp av dypfrysing, vulkaner og

hydrogenbomber. Wollersheim var nå reinkarnasjonen av Xenu-Kristus, som derfor Fishman var sterkt motivert for å ta rotta på. I mellomtiden hadde Fishman uflaks med et oppdrag for Operation Paper Chase og ble tatt på fersken i en aksjesvindel. Dermed fikk han ordre om å gjøre en EOC eller End Of Cycle, dvs. selvmord, for at kirken ikke skulle bli innblandet i svindelsaken. Fishman var i akutt krise noen uker før hans liv ble reddet av psykiateren Uwe Geertz og en såkalt "exit counsellor" som het Margery Wakefield. (Når man befinner seg veldig dypt inne i Hubbardgubbens Hall, trenger man både en psykiater og en rømlingskonsulent for å finne utgangen.) Følgelig ble Fishman beordret til å drepe Geertz og gjøre en EOC etterpå, men nå ble også han avhopper! Scientologikirken påstår karakteristisk nok at Fishman aldri har vært scientolog, bortsett fra å ha tatt noen helt elementære kurs. De har laget en egen dead-agent-webside om Fishman, som selv hevder å ha vært så høyt oppe i marineavdelingen FLAG (også kalt Sea Org) at han hadde verdens største scientologibibliotek før dette ble beslaglagt i en razzia basert på opphavsrett.

 

Skapelsesberetningen

Som nevnt i begynnelsen, har begrepet "thetan" eller "thetaner" forskjellige betydninger som lett kan forvirre. LRHs tekster er temmelig kryptiske. Fra scientologenes hemmelige skapelsesberetning OT III kan man lese om hvordan thetanerne kom til jorden: For 75 millioner år siden måtte Xenu, keiser over en galaktiske føderasjon av 76 planeter, løse et overbefolkningsproblem. Han fanget befolkningen i elektriske nett og ga dem sprøyter før han frøs dem ned i isblokker som han fraktet til jorden i fartøyer som lignet militære jetfly. Isblokkene ble plassert i vulkaner som ble sprengt med hydrogenbomber. Dette gjorde thetanene svimle slik at de forlot kroppene.

Hvert eneste menneske har mange slike "body thetans" eller "BTs" sittende fast på seg i form av et usynlig belegg som forårsaker sykdommer og mentale forstyrrelser. Målet er å bli fri fra disse "BTs" dvs. å bli "klar". Dette kan man bare oppnå gjennom dianetikk, og da kun via kurs som koster hundretusener av kroner pr. stykk. Jo mer penger man har eller kan skaffe, desto flere BTs finner auditørene (av og til titusener av BTs), og desto flere ekstrakurs blir det nødvendig å kjøpe. De gir aldri noe gratis som bonus. Å gi bort noe gratis betyr høyforræderi for en auditør, som i beste fall slipper med opphold i en av sektens straffeleire (RPF), hvor man må gjøre tunge drittjobber med minimum av mat og søvn.

Både dommere og innflytelsrike kjendiser, særlig filmstjerner, blir bearbeidet bl.a. ved at de vartes opp av scientologer under omskolering, eller sektslaver om man vil. Kjendiser og VIPs får all luksus som kan oppdrives i et såkalt "Celebrity Center", og de blir aldri spurt om penger. De får alt gratis. (Men deres pinligste hemmeligheter blir ekstra nøye notert under auditing og etterforsket grundig.)

Hvis man er ambisiøs, kan man melde seg inn i Sea Org eller FLAG og undertegne en milliardårskontrakt. Barn ned til ti år gamle har undertegnet slike kontrakter.

 

"Body thetans"

"Auditing" er en form for psykoterapi som kombinerer politiavhør med en primitiv løgndetektor (E-meter), og excorsisme, eller demonutdrivelse. Auditørene sørger alltid for å spørre om ting som kan være pinlige, f.eks noe om sex, uærlighet, lovbrudd el. lign. Alt blir notert nøye, og hvis vedkommende skulle hoppe av og åpne sin munn mot kirken, vil alle skriftemål bli brukt offentlig.sci-fi

Når en kandidat har blitt "klar", betyr dette at han eller hun har frigjort seg fra alle sine "body thetans" eller "BTs", dvs. usynlige levende vesener som ikke bare forårsaker alle våre sykdommer og plager, men som også gir oss samtlige vrangforestillinger, eller implantasjoner.

Den "klare" tilstand med påfølgende magiske og overnaturlige evner er et bedrag, en løgn, et agn. Derfor måtte Hubbard komme med stadig flere videregående kurs og høyere innvielser for de "klare", som bærer tittelen "Opererende Thetanere". En Opererende Thetaner blir fortalt at han har oppnådd kontroll over sitt indre univers, og at han gjennom mer avanserte kurs også vil kunne beherske det ytre univers med påfølgende magiske ferdigheter.

Den "klare" tilstand er imidlertid en umulighet fordi disse BTs er så mangfoldige at den eneste måten å bli permanent kvitt dem alle på, er å gjøre en EOC, dvs. hoppe ut av kroppen permanent - et råd som har blitt gitt ved flere anledninger.

Thetanerne har et kjølig, usentimentalt og likegyldig forhold til døden. (Man bare hopper ut og inn av kropper.) Dette er sannsynligvis en sterkt medvirkende faktor m.h.t. hyppigheten av selvmord og psykoser som er forbundet med dianetikkens høyere innvielseser.

At kandidater for høyere innvielse går fra vett og forstand fra tid til annen (selv Tom Cruise ble psykotisk mens han gjennomgikk OT-3) blir enda mer forståelig når vi ser hva slags krav som stilles til denne type "klarhet". Enhver idé, følelse, fornemmelse, oppfatning, erindring osv. som ikke stemmer overens med kirkens okkult-stalinistiske ideologi, må fjernes. Alt som har å gjøre med medfølelse, medmenneskelighet, familielojalitet osv. settes i bås med sykdomsbringende vesener som må utdrives. Den "klare" tilstand hevdes å være guddommelig, selv om scientologien ikke aksepterer vesener som står høyere enn mennesket. Paradokset her er at dianetikken forsøker å operere bort den guddommelige gnist i mennesket for å bane veien for Hubbards vei til frelse. Skal man bli helt "klar", må man til syvende og sist frigjøres fra livsgnisten, dvs. det som gjør mennesket til et selvstendig tenkende, rasjonelt, medfølende og samvittighetsfullt vesen.

"Clearing the planet" med alle midler i bruk er scientologiens mål og mening. Samtlige konkurrerende ideologier og filosofier betraktes som en trussel mot menneskeheten, som deler av en gigantisk konspirasjon som har til hensikt å slavebinde homo sapiens for evig og alltid. Dianetikk er den eneste løsningen, den eneste mulighet for frihet. Scientologene kjemper derfor en hellig krig mot alt og alle som avviker fra deres interesser og hensikter.

 

Narconon

Scientologikirken har en lang rekke såkalte front-organisasjoner med diverse angivelige etiske, humanitære og idealistiske målsettinger. Narconon er en av de mest kjente.

Narconon er scientologenes meget kostbare avrusningsprogram. De rusglade proppes med vitaminer og blir satt i glohet badstu (mye varmere enn medisinsk forsvarlig) fem timer hver dag for at de skal svette ut dopen - til tross for at nesten ingen giftstoffer kommer ut på den måten. I tillegg består kuren av en masse auditing med E-meter, for hensikten med det hele, bortsett fra å loppe junkienes fortvilte familier for alt de har av spenn, er å hypnotisere nye rekrutter. Narconon bruker ikke kvalifisert helsepersonale, så ingen vet hvem som ikke tåler overdoser med vitaminer og fem timers bakst hver dag.

Thetanerne er aller mest interessert i at du kommer tilbake med en ny formue til mer terapi. Av den grunn forteller de f.eks. alkoholikere at de gjerne kan ta seg en drink en gang iblant. Underlig, kanskje, at kuren ikke alltid funker som den skal. Men her må vi huske på at Ron Hubbard selv dopet seg på litt av hvert.

Nå skal visst Narconon åpne i Norge. Stakkars mennesker.

 

Internett og hemmelige skrifter

Internettet er thetanernes verste mareritt. Scientologikirken gjorde en brøler ved å innføre sensur mot diskusjons- og nyhetsgrupper. Mange som aldri før interesserte seg for noe så sært som scientologi, har nå funnet temaet brennaktuelt og hyperinteressant. Såpass fascinerende at Ron Hubbards hemmelige skrifter har blitt kopiert og videresendt over hele kloden. Kirken saksøker halve verden fordi skriftene er registrert som "trade secrets". Scientologi er ingen religion, men en stalinistisk mafia som bruker okkult-religiøse verktøy, religious technology, til sin kriminelle forretningsvirksomhet med ett overordnet motiv: Clearing the planet.

 

Gateavisa presenterer: OT-8!

Thetanernes advokater har erklært under ed at denne teksten er en forfalskning. Det samme gjorde de med OT-3 (skapelsesberetningen) i 30 år, før de plutselig erkjente den. Nå kan de ikke kreve opphavsrett på OT-8 uten å tilstå at den også er ekte.

Til syvende og sist kan det vise seg at hele den oppblåste opphavsretten er en kriminell bløff. Steven Fishman hevder at David Miscavige, som har tatt over ledelsen av kirken etter Ron Hubbards obskure bortgang (angivelig i 1986), forfalsket Hubbards underskrift for å kuppe opphavsretten til hans verker.

OT-8, dvs. åttende innvielse for Opererende Thetanere, som varer et par uker, kostet 70.000 kroner i 1991, inkludert kost og losji. Med Gateavisa får du den magiske teksten for utrolige 25 spenn! [Gratis på internett!] Nå kan du innvie deg selv og bli thetaner, så lenge du passer deg for spontan forbrenning og andre farer.
I OT-8 forteller onkel Ron om sin hemmelige bibelske identitet, sin misjon på jorden, sine spennende fremtidsplaner, hvordan Jesus var og mye mer. God tur!

 

 

OT VIII: THE CONFIDENTIAL STUDENT
BRIEFING DOCUMENT
HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex
HCO BULLETIN OF 5 MAY 1980
ISSUE I
LIMITED DISTRIBUTION OT VIII Course Students OT VIII Auditors OT
VIII C/Sea AO Review Auditors AO C/Sea
OT VIII Series 1

C O N F I D E N T I A L STUDENT BRIEFING

Når dere leser dette vil jeg ikke lenger være i det legemet og den identiteten dere har kjent som Ron. Den identiteten fortsetter å leve i hjertene og sinnene hos mange, så vel som i tilgjengelig teknologi og administrasjonssentra omkring på planeten, og vil i årevis fremover inspirere scientologer og sannhetselskere overalt.

Det som følger er en historie som har vært holdt tilbake, av grunner som snart vil bli innlysende, inntil tiden var inne og det var nok OT-er [Opererende Thetanere] til at noe kunne gjøres med det. Tiden er nå inne. Det er ingen fin eller pen historie, men jeg stoler på at dere som har kommet frem til OT VIII-kurset er forberedt på å høre det. Dere har utvilsomt hørt enkelte saker i årenes løp som har antydet den hittil ufortalte sannheten om min misjon her på jorden, men historien har aldri blitt nedskrevet eller omtalt i sin helhet, p.g.a. sikkerhetsproblemer som dessverre alltid har plaget organisasjonen. Først nå føler jeg det trygt å utgi informasjonen, selv om vi raskt nærmer oss den tid da jeg ikke vil ha noe valg lenger, timen er snart inne.

Jeg skal ikke gå for dypt inn i detaljer siden folk har en tendens til å grave seg ned i betydninger, hvilket kun ville tjene til å forsinke oppgavens øyeblikkelige aktualitet. Derfor vil jeg fatte meg i korthet. For noen og åtti millioner år siden målt i jordtid (datoen er 78,395,042 men datoer er litt overflødige med dette materialet), ble planer lagt av en gruppe utenfor MEST-universet (dvs Matter-Energy-Space-Time-universet) for å overta en stor del av dette universet. Gruppen er ikke en spesielt stor eller fantasifull gjeng, selv om deres ytre perspektiv gir dem en betydelig fordel i forhold til MEST-universets tidsbundne vesener. Ved å ta lære av tidligere operasjoner som Helatrobus, skapte de en pågående implantasjon [falskt bilde], og noen deler av denne har blitt ganske nøyaktig gjengitt i deler av bibelen. Denne implantasjonen, innlagt ved møysommelig kontrollert genetisk mutasjon ved Incident Two fra OT III, og fra tid til annen forsterket av kontrollerte historiske begivenheter siden den gang, gjør det praktisk talt umulig for vesener på de mer sterkt påvirkede planetene som Jorden å bli fri. Det forårsaker progressiv genetisk "evolusjon" som gjør den utsatte befolkningen mer og mer mottakelig for kontrollørenes telepatiske påtrengning og retning. I sin siste fase øker utviklingen nesten eksponentielt, og det er denne siste fasen vi hurtig nærmer oss.

En annen side ved denne GE-linje-implantasjonen er at kroppen faktisk blir en slags theta-felle som kobles inn dersom vesenet skulle prøve å utvide sine horisonter hinsides det rent fysiske universets realitet. Det kan være midlertidige utkoblinger som vi alle har opplevd i forskjellig grad, men før dette området er taklet kan man med rette si at det ikke er noe håp for videre ekspansjon. De gode nyheter er at når dette er ordnet, blir ekspansjon uanstrengt og nesten automatisk.

Dere har utvilsomt kjennskap til åpenbaringen i bibelen hvor diverse begivenheter er forutsagt. Også nevnt er en kort tidsperiode der en erkefiende av Kristus, som kalles Antikrist, vil styre og hans meninger råde. Dette er veldig fantastisk og underholdende lesning, men det er sannhet i det. Denne Antikrist representerer Lucifers krefter (bokstavelig talt "lysbæreren" eller "lysvesenet"), siden Lucifer er en mytisk representasjon av opplysningens krefter, den galaktiske konføderasjonen. Min misjon kan sies å oppfylle det bibelske løftet som representeres av denne korte Antikrist-perioden. I denne perioden er det en viss mulighet tilstede for at hele opplegget kan bli kraftig avsporet, hvilket ville hindre den markabianske masselandingen (tilbakekomsten) i å finne sted. Tilbakekomsten er utarbeidet, blant andre ting, slik at den vil sette i sving en hurtig serie destruktive begivenheter.

Med unntak av den opprinnelige buddhismen, har praktisk talt alle religioner av betydning på denne planeten, både monoteistiske og panteistiske, vært instrumenter for å påskynde denne "bevissthetsevolusjonens" utvikling, og føre menneskeheten inn i slaveri. Som dere vet, hevdet Siddhartha Gautama aldri at han var noe mer enn et menneske. Etter å ha gjennomskuet denne operasjonen, postulerte han sin tilbakekomst som Maitreya, og en del av denne profetien vil ha gått i oppfyllelse ved L. Ron Hubbards bortgang.

For de kristne blant dere, hvis tær jeg kan ha tråkket på, la meg benytte anledningen til å frata dere noen elskelige illusjoner. Den historiske Jesus var f.eks. ikke på langt nær den helgenfiguren som han har blitt fremstilt som. I tillegg til å være en elsker av unge gutter og menn, hadde han ukontrollerbare hats- og raseriutbrudd som lå under det vanlige budskapet om kjærlighet, forståelse og annen typisk markabiansk PR. Dere behøver bare å se på den historien som hans lære ga inspirasjon til, for å se hvorhen det hele uunngåelig fører. Det er et historisk faktum, men likevel klynger mennesket seg til idealet, så dyp og lumsk er den biologiske implantasjonen.

At den galaktiske føderasjonen er forbundet med slangen i hagen, dyret og andre sendebud fra "mørkets fyrste" er en god spøk. Dog, i enkelte avsnitt og esoteriske fortolkninger av bibelen (mye av dette har blitt tatt ut og undertrykt i århundrer) så vel som i Kabbalaen, så åpenbarer sannheten seg for den som er klok og ikke lettlurt.

Så det er virkelig et kappløp mot tiden, og vi ser i øyeblikket ut til å tape. Implantasjonsdramaet fortsetter ubønnhørlig til tross for den halsbrekkende farten jeg har maktet å holde i disse siste tretti-fem årene.

Jeg hadde en anelse, men ikke mer, om dette materialets lumskhet så langt tilbake som 1945. Senere, i karakteristisk overoptimisme, trodde jeg at R6 ville bli slutten på det hele. Men det ble etterfulgt av NOTs [New Era Dianetics for Operating Thetans] og renselsesnedbrytningen, og ennå fortsatte tråden å vikle seg ut med nøstet så vidt ute av syne. En må undre seg over slike ting som skjebne ­ så sterk var besluttsomheten som fikk meg til å henge fast i tråden, uten å vite hvor langt unna avgrunnen jeg befant meg. Men skjebne er kun svake sjelers rasjonalisering. Ting skjer ikke uten videre, de forårsakes. Og vesener som forårsaker ting kan omvelte planene til gale mennesker og til dem som vil gjøre folk til slaver, uansett hvor lenge slike planer har vært lagt.

Jeg vil snart forlate denne verden, bare for å komme tilbake og fullføre min misjon med en annen identitet. Selv om jeg lengter etter å hvile meg, med armene under hodet, ved en fjern stjerne i en fjern galakse, ser det ut til at det er en drøm som må vente. Men min tilbakevending avhenger av at mennesker som dere gjennomgår dette stoffet grundig og fullstendig slik at det vil være en genetisk usmittet kropp som jeg kan plukke opp slik at jeg fortsette der hvor jeg sluttet. En kropp fri for religiøs mani, riktig/gal-splittelse og syntetisk karma. Oppgaven fremover er altfor krevende til at man kan vurdere å benytte standard genetisk endrede kropper - takket være visse spillere fra andre dimensjoner og deres Marcab-brikker, hvorav mange befinner seg her i den vanlige befolkningen.

Uten den biogeneriske innblandingen fra dem som står utenfor tid (som ennå ikke kan øve direkte innflytelse på vår verden og må virke gjennom andre) er ikke den avtagende spiralen på langt nær så automatisk og selvopprettholdende som den ser ut til å være. Det er områder selv i isolerte deler av Melkeveien hvor poeter er frie til å dikte og magikere kan tegne virkeligheten med sine tryllestaver, og forlate sine legemer uten at theta-fellen griper inn. Men disse områdene blir dessverre færre og færre. Jeg vil ikke komme tilbake som en religiøs leder, men som en politisk leder. Det ser ut til å være den påkrevde vesenstypen for oppgaven fremover. Jeg vil ikke være kjent for de fleste av dere, og mine aktiviteter vil bli misforstått av mange, men sammen med deres iherdige anstrengelser i theta-etaten kommer jeg slagkraftig til å utsette og deretter hindre en rekke begivenheter som har til hensikt å gjøre oss alle til slaver. Så der har dere det Hemmeligheten jeg har holdt tett om i alle disse årene. Nå er dere også delaktige i denne hemmeligheten, og jeg trenger ikke lenger å bære byrden alene, eller å leve med muligheten for legemlig død før alle data kunne utgis hengende over meg. Og med dette kommuniké gir jeg hver enkelt av dere ansvaret for dette materialet inntil den tiden kommer når jeg er istand til å vende tilbake. For vi får ingen hjelp fra noen annen kant når det gjelder denne saken. De få hemmelige selskaper som i historiens løp har gjennomskuet dette spillet, har senere falt fra eller blitt overtatt og gjort til instrumenter for nettopp den trusselen som de ble opprettet for å bekjempe.

"The rundown" er lang og kan bli anstrengende, men den må gjøres fullstendig hvis det skal bli noen som helst virkning ikke bare på en pre-OTs kropp men også på kroppen til hans eller hennes avkom. Der er en viss fare, men med OT VII ordentlig gjennomført er den ikke på langt nær så stor som som den faren diverse uheldige har observert, når de har snublet inn i dette området i søvne eller i dagdrømme, og opplevd et hittil mystisk fenomen kjent som "spontan forbrenning".

ADVARSEL: IKKE VÆR PTS [Potential Trouble Source, dvs. en som står i fare for å ha kritiske tanker om scientologi via kontakt med en anti-scientolog som kalles S.P., Suppressive Person] MENS DERE SKRIDER OVER DENNE TREDJE OG SISTE ILDVEGGEN. Men området er godt kartlagt, "the rundown" har vært i hemmelig utvikling i mange år, og innen dere leser dette har det utvilsomt blitt fullbyrdet på meg selv. De seire som venter på dere ligner ingenting dere noen gang har opplevd, og er ikke bare for dere, men for deres barn, barnebarn og hele menneskeheten, hvis vi lykkes. Og det vil vi. Hvis vi hadde tid til det, ville vi synes synd på de mange stakkars sjeler, fra 1950 til PT [Present Time], som valgte et så presist ugunstig tidspunkt til å falle fra sannhetens vei og koble seg fra virkeligheten, med hele OTs [Operating Thetans] herligheter praktisk talt innen rekkevidde. Men vi har ikke tid til å "bli filosofiske" eller å gruble over hvem som kunne-ha-vært-noe. "The rundown" følger. Igjen sier jeg, gjør det gjennomført og fullstendig, for det er deres billett til stjernene. Og videre!

L. RON HUBBARD, FOUNDER
LRH: lrh Copyright (c) 1980
by L. Ron Hubbard
ALL RIGHTS RESERVED

 

 

Entheta

The Art of Handling Thetans

Michael Friedjung's Story

Scientology vs. Anthroposophy (Lafayette Ron Hubbard vs. Rudolf Steiner)

 

ga

xenu

 

The Secret Library of Scientology

Rolling Stone: Inside Scientology

 

onkel

 

uncletaz