Gateavisa nr. 134 (2 / 1991), leder

ufojesus

PENTAGONS UFO-JESUS

Er du glad i Jesus? Vet du at han kommer veldig veldig snart for å dømme levende og døde og at hele jordens befolkning skal bøye seg for ham?

Er du frelst? Vet du at Jesus kommer som et lyn nårsomhelst og at det da er for sent å angre på utroskap mot hans enevelde?

Dette er en siste advarsel for alle vantro syndere, horebukker, skjøger og radikale revolusjonære geriljasoldater: Jesus er på vei gjennom Melkeveien, og han er ingen ringere enn Pentagons UFO-Jesus, også kjent som NASAs Astronaut-Jesus!! Hans ventede ankomst er forutsagt av bibelens profeter og bevist av vestens teologer fra The Southern Baptist Church til våre egne frikirker. Dette bekreftes også av CIA, som har studert utallige UFO-fenomener for å kunne regne ut når Jesus kommer. I Pentagon og i USAs sikkerhetsråd har det vært uenighet om man skal slenge ut den røde løperen eller forsvare shipUncle Sam mot Jesus med raketter. Noen har trukket Jesu amerikanske patriotisme i tvil, særlig fra katolsk hold. NASAs ledende eksperter mener imidlertid at UFO-Jesu himmelske hærer og fredsmaskiner (amerikansk for krigsmaskiner) er så overveldende at motstand vil være ørkesløst. Man setter derfor sin lit til at Herren vil ivareta og styrke Pentagon, CIA, NASA, NATO og EU slik at det virkelig kan bli fred.

Det var angsten for at Jesus kunne være vred fordi amerikanerne knuller og slåss så mye at Pentagon ville ha SDI, dvs. et stjernekrigssystem. Nå har de funnet ut at det himmelske arsenal er så overlegent at en slik plan ville være bortkastet. Derimot hersker sterk tvil om særlig EUs skjebne som amerikanske teologer forlengst har identifisert som Dyret i Johannes´Åpenbaring. Dette kan føre til en atlanterhavskrig mellom Kristus og Antikristus og dermed NATOs undergang. Det norske Senterpartiet ønsker å vekke Tor og Odin for å forsvare Norden mot både Kristus (dvs. Pentagon-Jesus) og Anti-Kristus (altså EU-Dyret), eventuelt også mot Allah og Jehovah dersom de skulle blande seg inn i denne tredje verdenskrigen. Derimot ønsker Kristelig Folkeparti å gå inn i EU som Jesu agent for å redde Europa fra Dyret. Selvsagt har vi null sjanse uten Tor og Odin, men dem nekter Kristelig Folkeparti å ha å gjøre med.

Uansett hvordan dette utvikler seg, er det ingen tvil om hvem som kommer til å gå av med seieren. Derfor tror jeg på Jesus; jeg ber til ham hver dag og pentagonventer på hans herlige ankomst. Gjør ikke du det? Er du ikke glad i Jesus? Tør du virkelig risikere å bli stekt og svidd og bakt og brent i milliarder på milliarder av år mens vi andre sitter og koser oss med Jesus på Miami Beach? La meg i så fall advare deg, min kjære sjelevenn: Omvend deg mens det ennå er tid! Hvis Allah gyver løs på Jehovah for å hjelpe Antikrist og Jehovah allierer seg med Pentagon for hjelpe sønnen sin med hellig vrede, da bryter Himmelens Helvete løs på jorden!

Jeg har mistanke om at du ikke tror meg at du tror jeg fleiper. Jeg trygler deg, min kjære venn (og jeg er så glad i deg p.g.a. Pentagon-Jesus!), om å omvende deg, om å bøye deg for Herren og bli frelst som jeg! Da er du trygg og har ingenting -- absolutt ingenting å være redd for!

Hvis du allikevel tror at jeg fleiper, er det fordi Satan har lagt et åndelig mørke over verden, også over Europa, som gjør oss blinde overfor Sannheten og Lyset. Det er bare én flekk igjen på jorden hvor Gud klarer å holde sin sannhet levende takket være et tappert og gudfryktig folk: Denne stakkars flekken skinner på den nordlige delen av den vestlige halvkule. Den er sterkest i bibelbeltet i sørstatene, men den dekker hele USA og bitte litt av Canada. Amerika er Guds eget land på jorden, og det er der han åpenbarer sin Sannhet.

Du er vel ikke så gudløst ateistisk, hedensk og vantro at du innbiller deg at det amerikanske militær-industrielle komplekset ville ha kommet så fantastisk langt (Herren være lovet!) uten Jesus??!!! Kanskje du tror på en eller annen Jesus, men ikke har hørt de virkelig gode nyheter: Den sanne Jesus, astronautbibelens Jesus, Pentagons Jesus, frikirkens Jesus -- han er en astronaut!! NASA sender ekspedisjoner til hele solsystemet for å oppspore Ham. Amerikanske kirker er stappfulle av de trofaste som venter på Ham, og CIA samarbeider intimt med ledende protestantiske teologer og eskatologer.

Disse åpenbaringene og oppdagelsene har tatt sin tid. For det første var det jesuittene som fant ut at Jesus er en militær general, øverstkommanderende for Himmelens væpnede styrker, som forbereder seg til det store slaget mot Satan og hans velutrustede falne engler. Jesuittene satte opp misjoner og utposter over hele Amerika med hjelp fra de spanske conquistadorene. Så kom puritanerne og andre pilgrimer som ikke fikk dyrke Jesus i fred i Europa, og de satte opp kirker overalt. Det var allikevel først i det 20. århundre at arkeologer, teologer, science fiction-forfattere, astronomer og historikere oppdaget at Jesus og alle de andre gudene er astronauter.

Dette er jo klinkende klart: Jesus stod opp fysisk fra graven og vandret rundt i førti dager med sitt forevigede levende lik som han nå går rundt i Himmelen med stygge sår som aldri gror og alt det der. Han reiste avsted i en sky etter å ha lovet at han ville komme tilbake på nøyaktig samme vis. Mange ventet og ventet, og nå har vi alle ventet i to tusen år. Men nå kommer'n helt sikkert! Veldig veldig snart! Nårsomhelst! Med engler og raketter, med manna-burgere med ketchup og ny vin som vi blir himmelsk skeve av, med trommer og basuner og magiske tryllekunster, med Himmelens helgen-kjendiser i smokings og limousiner en global kjempefest for hele verdens kristne.

Men nåde dem som ikke har trodd når nådens frist er ute! De skal brennes levende i evig tid og pines med Herrens hellige grusomme vrede når englene tømmer begrene over dem med all slags ufyseligheter mens vi andre koser oss med manna-burgere og ny vin på Miami Beach i utkanten av New Jerusalem!

Min kjære kjære leser: Omvend deg i UFO-Jesu navn NÅ! I dette øyeblikk! Skriv til oss i Futurum Menighet og fortell oss om din beslutning, så skal vi sende deg en ny fødselsattest med din gjenfødselsdato i gulltall! Men da må du også sende oss en liten kjærlighetgave, sette et lite innskudd i Guds bankkonto. Dermed har du også en livsforsikring, reservert bordplass ved UFO-Jesu kjempefest i Florida pluss en evig kåk i Himmelen uten husleie! For kun 7000 kroner får du en komplett frelsepakke fra oss: Medlemskap i Futurum Menighet, en personlig Futurum-bibel, våre bønner til Jesus om dine kronerkjæres frelse, pluss øyeblikkelig lindring av alle fysiske plager! For 15000 kroner, eller et permanent livsabonnement for 5000 kroner to ganger i året, vil du også oppleve økonomiske mirakler gjennom våre bønner, samt fullstendig helbredelse av alle helseproblemer, hvor alvorlige de enn er, så lenge du har sterk nok tro! Amen!

Husk at med Gud er ingenting umulig, bare du tør å satse på Ham. For 30000 kroner blir du æresmedlem i Futurum Menighet, og vi sender deg et lykkekors personlig fra Hjelmsgate. Dessuten får du orkesterplass i Florida så du får se alle tryllekunstene til UFO-Jesus på nært hold. For 100.000 kroner får du i tillegg billett til den hellige nattfesten i California, en superorgie hvor du får knulle med Guds sprekeste engler og oppleve ekstasens evige lykke før Herren selv kroner deg med Nirvana. Dessuten får du tilsendt biografier, bilder og autografer fra Himmelens helgenkjendiser og superstjerner.

Vår adresse er Hjelmsgate 3, 0355 OSLO 3. Vårt postgironummer er 0813 22 30332. Vi tar også Visa, Mastercard, Diner's Club og American Express. Merk sjekken: "Guds Bankkonto".

praise

Tror du virkelig at jeg fleiper at vi fleiper her i Gateavisa? Vet du ikke at fra og med dette nummeret er Gateavisa et seriøst kristent tidsskrift med en ny helfrelst redaksjon? Tror du virkelig at vi driver gjøn med evigheten? Helt siden redaksjonen falt på knærne og la hele Gateavisas skjebne i UFO-Jesu hender, har vi vært overveldet med mirakler og kosmiske visjoner. Gateavisa vil vokse til en europeisk gigant for å tale Pentagon-Jesu sak på vårt kontinent slik at så mange som mulig kan bli frelst og forberede seg på Herrens global-strategiske militære planer, de som er antydet i Daniels Bok, Esekiels Bok, og i Johannes' Åpenbaring, og som betyr at Jesus og Jehovah vil hevne Vesten og Israel mot det hedenske og ugudelige Østen. Pentagon-Jesus har tilgitt våre synder her i Gateavisa for vårt ugudelige og sataniske opprør mot Sannheten. Han vil også tilgi oss om vi snubler tilbake på gamle uvaner en gang iblant, så lenge vi fortsetter å kjempe for Hans hellige sak så godt vi kan. Og det har vi lovet ham. Pris Herren! Hallelujah!

For det første erkjenner vi at vi har syndet ved å agitere mot amerikansk våpenindustri. Jesus har nå åpenbart at atomrakettene er Herrens egne våpen armedmot Satans tjenere på jorden - særlig i Østen. Dette har Han forlengst meddelt sine trofaste amerikanere, men du vet hvor lang lunte vi trege nordmenn har. De gudfryktige amerikanerne har gjort en imponerende innsats for å hjelpe oss. Våre frikirker er Guds gave fra USA. Den internasjonale misjonsindustrien, som er konsentrert i Sørstatenes Bibelbelte, trener misjonærer, predikanter og ungdomsledere fra hele kloden for å spre sitt budskap til all verden gjennom massemedia også til oss her i lille Norge.

Med Guds hjelp må vi lære kunsten å lytte til våre brødre og søstre i vest. Vi må forstå hvorfor Gud har begunstiget sin utvalgte flokk i Vesten med makt, rikdom, teknologi og våpen og hvordan Han akter å bruke sine amerikanske tjenere i sine politisk-strategiske planer. Heldigvis har Han grunnlagt en sann og god religion hos dette gudfryktige folket som de har vist forståelse for: Den fundamentalistiske populærkristendommen, slik vi finner den i pinsemenigheten og andre rettroende samfunn, har rørende dype røtter i hele USA blant alle etniske grupper. Hvite, sorte, indianere, asiater, latinamerikanere. Alle går de i Guds protestantiske kirker. Selvsagt har Amerika falske, stygge og slemme religioner som buddhisme, hinduisme og islam i tillegg til alle de ulydige katolikkene og New Age-tilhengerne, men Herren dominerer overlegent over de falske gudene med pop-protestantismen sin, spesielt gjennom sine trofaste tjeneres utrettelige mediapropaganda.

childEr du glad i Jesus? Husk at Jesus er veldig glad i deg, og Gateavisa er glad i deg fordi Jesus er så glad i oss alle sammen og vi er glade i Jesus. Er du glad i Gateavisa? Er du glad i NATO? Er du glad i Pentagon? Er du glad i Jesus? Adressen er Hjelmsgate 3, 0355 OSLO 3. Vårt postgironummer er 0813 22 30332. Vi tar også Visa, Mastercard, Diner's Club og American Express. Merk sjekken: "Guds Bankkonto, Futurum Menighet".

Jesus vil at du skal ta imot hans budskap, de Gode Nyheter. Dette budskapet har han lagt frem gjennom den amerikanske kristenfundamentalismen som har sitt brede sentrum i Sørstatenes Bibelbelte. The Southern Baptist Church er USAs aller største trossamfunn. Den sanne triumferende protestantiske religionen strekker seg som en gigant over hele kjempelandet: One Nation Under God.

I sekstiårene allierte Satan seg med alle de stygge falske gudene han kunne finne, bl.a. fra Orienten, for å rive ned Herrens samfunn i USA med antimilitarisme, hedensk humanisme og liberalisme. I syttiårene åpenbarte UFO-Jesus seg for sine protestantiske pastorer, predikanter og kaplaner for å organisere en motoffensiv. Han vekket det Religiøse Høyre til politisk handling. I de siste ti år har Herrens fundamentalister lykkes å gå aggressivt til verks i det politiske liv og fått meget stor makt innenfor Det Republikanske Partiet. Hallelujah!

UFO-Jesus har også åpenbart seg i Hollywood, hvor den kristne underholdnings- og propagandaindustrien har bidratt betydelig til troens vekst i hele USA. Herren være lovet! Antall kristne TV-stasjoner som forkynner Sannheten døgnet rundt fra kyst til kyst øker stadig, og både programmer, satelitter og nationveltrente predikanter eksporteres nå til hele verdens befolkning i stor stil. Gud har fått sine egne personlige satelitter takket være generøse innskudd i Hans bankkonti! Pris Hans Hellige Navn! Jesus er deilig! Er det ikke godt med Jesus?

Denne politiske og kulturelle offensiven mot Satans demoraliserende liberalisme har vist seg vellykket i USA. Befolkningen befinner seg nå i en bølge av patriotisme, og alle støtter Pentagon fullt ut. Den sanne kristendommen sprer seg som ild i tørt gress! Herren være lovet!

Vil du hjelpe oss med å hjelpe Jesus? Nå har vi bønnemøte hver onsdag kveld kl. 19 her i Hjelmsgate. Stikk innom og finn ut hva Jesus vil med ditt liv. Kanskje kan kan bruke deg i forsvaret eller politiet? Husk alt Jesus har gjort for deg. Hva kan du gjøre for Jesus?

Husk også hva Paulus skrev: Det er bare én gud, én tro, én dåp, én frelse, én vei, én sannhet. Dette er veldig veldig viktig. Alt avvik fra denne sanne vei, denne hellige tro, denne evige frelse, er Satans utspekulerte, ondskapsfulle kjetteri. Han vil prøve å lure oss alle sammen. Derfor er det viktig at vi klynger oss til Pentagons UFO-Jesus.

I Europa har Satan forført oss med all slags intellektuell filosofi. Filosofi og psykologi er av Djevelen. Dette har Herren åpenbart til sin amerikanske flokk. Gud har gitt oss intelligens for å bygge kirker til hans ære og lage sterke våpen mot Guds fiender på jorden. Europeerne har misbrukt sin intelligens ved å spekulere over ting som bare Gud vet og ikke vil at vi skal vite før vi kommer til Himmelen. I Bibelen har Gud skrevet alt vi trenger å bry oss om. Men vi må ha hjelp med å forstå bibelen. Derfor har Gud kalt pastorer, predikanter og teologer for å lede oss på rett vei. Grubling og spekulasjon er stygg synd, for dermed setter vi våre usle tanker opp imot Guds ufeilbarhet. Jesus har sagt at vi må bli som små barn for å arve Guds rike. Han er hyrden og vi er en saueflokk. Frikirkenes hyrde-assistenter er våre veiledere. De vil vise oss veien til Jesus gjennom NATO, NASA, CIA og Pentagon. Amen!

Europa trues av ødeleggelse p.g.a. vantroens mørke. Hvis vi ikke finner veien til Troens Lys, må kanskje Pentagon-Jesus bombe oss med napalm og andre former for hellig vrede. Bare se hva Han måtte gjøre med de urokkelig hedenske asiatene!

Bare i USA har Jesus klart å lede sin flokk på rett vei. Der har Han etablert et Protestantisk Vatikan som utfører en streng økonomisk, politisk, psykologisk og kulturell kontroll over alle pastorer og predikanter med hensyn til teologiske og åndelige spørsmål. Dette er Han nødt til for å beskytte dem mot Satans orientalske og europeiske falske religioner og filosofier. Med en fast og streng kjærlig hånd dirigerer Jesus denne ensrettingen av tankelivet videre fra prekestolene helt inn i folks stuer, kjøkken og soverom gjennom TV-predikantene. Dessuten deltar stadig flere amerikanere i bibelstudier, enten gjennom sine egne kirker eller TV-predikantenes korrespondansekurs. Over hele USA driver folk med bibelstudier som er intet annet enn instrukser i rettro. Gud være lovet! Pris Hans Hellige Navn! Hallelujah! Er ikke Jesus deilig? Amen!

Våre kvinnelige lesere lurer kanskje på hvor deilig UFO-Jesus er. Efter hva NASA erfarer har Han atomdrevne baller, brennheit sæd (djevelens sæd er som kjent iskald) og en skinnende fallos som vil få Hollywoods nyfrelste pornostjerner til å steile under den ekstatiske rockeorgien på Santa Monica miamiBeach. Hvis du er en kvinnelig leser med kosmiske seksuelle lengsler, må du ikke la denne sjansen gå fra deg. Send oss hundre tusen kroner om du enn må låne litt slik at du får billett til California-festen. Husk at når du gir penger til Gud, blir du velsignet med mirakler, sunnhet, lykke, suksess, vennskap, kjærlighet, kosmisk pikk og enda mer penger. Vår adresse er Hjelmsgate 3, 0355 OSLO 3. Vårt postgironummer er 0813 22 30332. Vi tar også Visa, Mastercard, Diner's Club og American Express. Merk sjekken: "Guds Bankkonto, Futurum Menighet".

Våre mannlige lesere vil nok gjerne vite om UFO-Jesus kommer med noen bra damer. Etter hva CIA erfarer vil Salomon gi sitt kjempeharem i belønning til rettroende kåte menn. Hvis du vil sikre deg billett, send oss hundre tusen kroner. Merk sjekken: "Guds Bankkonto, Futurum Menighet".sausage

For dem som er glade i god mat og drikke og liker mirakler, tryllekunster, magisk underholdning og fornemme gjester, er Florida-festen noe å glede seg til. Foruten manna-burgere vil vi få servert utsøkte delikatesser, bl.a. bakte hedningerumper, grillede djevlelår og avgudsfrikasé som vi kan skylle ned med hundrevis av forskjellige nye viner mens englene synger og helgenene holder taler. Samtidig får vi se og høre på alle de ufrelste når de stekes og spiddes og flås langsomt om og om igjen i evig tid. Et lite innskudd på bare to eller tre tusen kroner vil sikre deg en plass i Florida.

Hvis du virkelig vil satse på Jesus for alt han har gjort for deg, da bør du sende oss fem hundre tusen kroner (om du så må låne litt). Dermed får du teologisk opplæring som vil gi deg kompetanse til å gjøre en aktiv innsats for Jesus ute i verden. Grundig teologisk trening er en absolutt forutsetning for et slikt privilegium, men du kan regne med trygg veiledning fra oss i Futurum Menighet. Fordi vi er så glade i deg og synes Jesus er så herlig, skal vi gi deg en liten gratis smakebit på rettro som hører til enhver kristen amerikaners ABC:

For det første er det ikke noe som heter evolusjon. Alle evolusjonsteorier hører til Satans løgner intellektuelt tøv og fjas som forfører de vantro sjeler bort fra Sannheten. Den fremragende britiske teologen Bishop Usher regnet ut at Skapelsen fant sted i år 4001 f.Kr. Da ble hele universet skapt på én uke. Siden den gang har det heller ikke vært noen evolusjon. Alt har stått stille og ventet på Herrens Dag (som nå kommer veldig snart!!). Ingenting har skjedd bortsett fra det som står i bibelen. Menneskene har syndet og dødd og Jesus har vært her og reist avgårde på en sky for å komme tilbake. Nå venter vi på at Jesus skal komme på sin UFO-sky som avtalt så han kan løse våre sosiale, politiske og militære problemer ved å sette opp et globalt eneveldig monarki med seg selv på tronen. Herren være lovet! Hallelujah!

Før dette Nye Jerusalem blir etablert kommer imdlertid alle plagene fra Johannes' Åpenbaring (vredebegrene). Dette behøver ikke vi kristne å bekymre oss om. Vi blir spart gjennom "the rapture". Dette vil si at det første som skjer ved Jesu ankomst er at vi troende sjeler blir fysisk trukket ombord i UFO-skyen akkurat som kaptein Kirk (spilt av William Shatner) i stjerneskipet Enterprise fra den populære Star Trek-serien. AMEN!

Dette er stort sett rammen omkring amerikansk eskatologi, dvs. spådomsteologi basert på bibeltekster. Jesu tilbakekomst ventes når som helst og vil altså kjennetegnes ved de frelstes mirakuløse forsvinningsnummer. Amerikanernes beundringsverdige gudfryktighet demonstreres bl.a. av bilklistremerker med teksten: "ADVARSEL: I TILFELLE RAPTURE BLIR DENNE BILEN FØRERLØS!" Hallelujah! Pris Hans Hellige Navn!

Eskatologien kalles også "Armageddon Theology", dvs. Ragnarokk-teologi. Dette dreier seg selvsagt om det store slaget mellom Jesus og Satan og er utarbeidet av USAs ledende teologer basert på noen meget vanskelige og obskure kapitler i Esekiel, Daniel og Johannes' Åpenbaring. Disse fortolkningene går ut på at Guds Rike vil nærme seg gjennom visse globalstrategiske krigsmanøvrer, selvsagt med amerikanske tropper på Lysets side. Enkelte avsnitt i Esekiel tolkes også som atomkrig. Dette betyr at Gud ønsker atomkrig og at vi kan få bruk for Pentagon-Jesu raketter! Pris Herren!

gun

Heldigvis har Pentagon-Jesus sine troende tjenere i Washington. Både president Ronald Reagan og forsvarsminister Caspar Weinberger var opptatt av Armageddon-teologien. Reagan fikk smaken på dette av Pat Boone, en av Hollywoods ledende Jesus-kjendiser. Det var det som inspirerte Reagans "onde imperium"-tale i 1982 da han så på USA som det gode og Sovjet som det onde imperium.

Opprinnelig var det bare Jehovas Vitner som var mottakelige for hva UFO-Jesus hadde å meddele angående Verdens Ende, men Herren har nå spredt sitt budskap til langt mer omfattende trossamfunn. Halluljah! Denne eskatologiske læren er i dag en meget utbredt oppfatning som hevdes av professorer i teologi og som deles av ledende politikere på Capitol Hill og det i Det Hvite Hus. I ryggen har de Hollywoods mektige propagandaunderholdning (kristen TV og radio), kjeder av bokhandlere fra kyst til kyst, kristne colleges, universiteter og grunnskoler, den verdensomfattende Gospel Missions osv., dvs. hele det Protestantiske Vatikanet. Hallelujah! Herren være lovet!

Det aller herligste med denne eskatologien er at Jesu snare ankomst betyr at troende sjeler som du og jeg ikke behøver å dø! Vi er den siste missilesgenerasjonen av rettroende, og det betyr at vi vil bli fisket opp på UFO-skyen (nårsomhelst nå!) og få våre fysiske legemer fornyet og udødeliggjort i en evig-ung tilstand. Amen!

Nå lurer du kanskje på hvorfor Gud vil at vi skal lære av amerikanerne hvorfor vår egen skolekristendom ikke er god nok for Jesus? Grunnen til dette er at akkurat som israelittene var Guds utvalgte folk i gamle tider, er USA Guds nye Israel. Amerikanernes gudfryktighet har vunnet gunst hos den Allmektige christmissilesom har belønnet folkets tro med makt og rikdom. Det militærindustrielle komplekset er en del av denne belønningen, inkludert Pentagon-Jesu atomraketter. All amerikansk teknologi er en gave fra Jesus-Gud: Biler, TV-apparater, vaskemaskiner, fly, helikoptre, computere og satelitter. Kristne kringkastingsselskaper som TBN (Trinity Broadcasting Network) er derfor Guds egne utposter med Jesus som administrerende direktør. Pris Hans Hellige Navn! Amen!

Er du glad - virkelig virkelig glad i Jesus? Vil du gjøre en innsats for Ham? Husk at Jesu ankomst og Verdens Ende vil skje straks hele jordens befolkning har hørt det amerikanske evangeliet gjennom den elektroniske TV-kirken. Den store utfordring som Herren har lagt på våre skuldre består i å bringe The Good News, altså Det Nye Testamentet oversatt til moderne engelsk, til alle skapninger. Vil du hjelpe oss? Vil du hjelpe Jesus? Vil du sende oss en liten kjærlighetsgave et lite innskudd i Guds bankkonto? Herrens renter vil mangedoble din investering i form av mirakler.

Tror du på mirakler? Herren velsigner sine troende ikke bare med generøse gevinster i pengelotterier og vellykkede resultater i forretningslivet, men også med mirakuløse helbredelser. Kristne amerikanere forteller at de har vokst seg nye levere og milter til legenes forbauselse. Den mest berømte eksperten på dette området er den søkkrike TV-predikanten Oral Roberts, en av USAs mektigste evangelister som bl.a. eier et stort kristent universitet oppkalt etter seg selv.

Roberts har lenge hevdet å kunne helbrede alle sterkt nok troende syke og til og med oppreise de døde. Han har også markedsført en hellig olje som man kan helbrede seg selv med ved å smøre den på der det gjør vondt. Denne magiske oljen kan også lindre økonomiske problemer ved at man smører den på lommeboken. Den gir dessuten gode resultater for seksuallivet. Den får det godt på gli og helbreder både impotens og frigiditet. Amen!

Sin sterke avgjørende prøve fikk Roberts i 1987 da han trengte en million dollar til et humanitært formål. Jesus kom til Roberts i en drøm. Han stod der så moneydiger som en skyskraper og sa at hvis han ikke skaffet millionen innen en bestemt dato, ville Herren "ta ham hjem", dvs. Roberts måtte dø. Den stakkars predikanten fortalte hele landets TV-seere om Jesu ultimatum og tryglet skjelvende om bidrag til Herrens million.

Til tross for nådeløs kritikk fra alle hold, skepsis fra mange troende og stygg ugudelig dramatisering på "Saturday Night Live" i New York, fikk Oral Roberts den millionen Gud hadde forlangt. Hallelujah! Selv om mange syntes det var ille at Jesus hadde blitt en så beinhard forretningsmann, var det ingen som hadde hjerte til å la Roberts dø bare fordi han manglet noen hundre tusen. Herren være lovet!

Tviler du på Jesus? Du må forstå at for å kjempe mot Satan er Jesus nødt til å ta alle midler i bruk. En gang i blant må Han ta gisler som Broder Oral Roberts for å få pengene sine. CIA og NASA beretter at Jesus vil hjelpe Uncle Sam med å få Pentagon på rett kjøl. Dessuten har Han forpliktelser overfor pappaen sin: Den vrede, hevntørstige og fryktelige Jehova. Så selv om Jesus er søt og snill og god og deilig og herlig (Amen!), er han nødt til å være tøff og hard når han skal styre verden.

Vi vil ikke at du skal tvile på Jesus. Vi ønsker at du skal unnslippe Hans vrede Pentagon-bomber med evig tortur i Helvete efterpå. Si denne bønnen med oss i Gateavisa og Futurum Menighet: Kjære, kjære Jesus. Styr mitt liv. Jeg underkaster meg. Amen. Hallelujah!! Skriv til oss om din beslutning og send oss en liten kjærlighetsgave til Jesus.

Tenk på belønningen. Istedenfor evig tortur får du evig paradis. Nå kommer Herren veldig veldig snart for å ta oss ombord og gjøre oss evig unge så vi aldri behøver å dø. Så kommer slaget mot Satan før The New Jerusalem opprettes i USA. Da skal det bli fest på Miami Beach i Florida og Santa Monica Beach i California. I og med at de fleste frelste sjeler kommer fra Bibelbeltet, blir det mange om beinet for disse kosmiske superfestene, og derfor er det tryggest å reservere plass. Hvis du tør å satse på Jesus med en generøs kjærlighetsgave, da er din fremtid sikret. Da er du trygg og beredt på Herrens Store Dag. Gud velsigne deg. Amen.

pastor

- PASTOR T. STRAUME
Futurum Menighet


 

Futurum Åpenbaring

ga

 

svev

Christos Anarchos

Anthropos Anarchos

Anarchos Philosophicus

 

onkel

 

uncletaz